Ako začať pracovať s obsahom:
Projekt je multimediálna učebná pomôcka pre pedagógov na hodinách občianskej náuky, etickej výchovy ako i dejepisu. V prvom kroku si na tejto úvodnej stránke vyberte dokumentárny FILM.
Po prehratí nájdete pod filmom súvisiace články: KOMENTÁRE A VLOG-y od kolektívu autorov. Pomáhajú uvádzať vybraný dokumentárny film do širších kontextov. Obsahujú otázky pre otvorenie skupinovej diskusie s cieľom aktivovať kritické myslenie žiakov a študentov voči dezinformačnej interpretácii zaznamenaných udalostí.

Peter Halama

Peter Halama je psychológ. Venuje sa najmä osobnostným a kognitívnym faktorom optimálneho psychologického fungovania, v súčasnosti vedie projekt psychologických súvislostiach nepodložených informácií a presvedčení súvisiacich s pandémiou COVID-19. Pôsobí ako vedúci Ústavu experimentálnej psychológie Centra spoločenských a psychologických vied SAV a prednáša na Katedre psychológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity. Je členom viacerých vedeckých kolégií a komisií doma aj v zahraničí. Je zapojený do domácich aj medzinárodných vedeckých projektov a výskumných sietí. Je autorom a editorom viacerých knižných publikácií a desiatok vedeckých štúdií.

Sledujete náš projekt sociálnych sieťach?