1. decembra 2022

V prvom kroku si na tejto úvodnej stránke vyberte dokumentárny FILM.
Po prehratí nájdete pod filmom "SÚVISIACE ČLÁNKY". Pomáhajú uvádzať dokumentárny film do širších kontextov. Obsahujú otázky pre otvorenie skupinovej diskusie s cieľom aktivovať kritické myslenie žiakov a študentov.

Poznámka: Film a jeho súvisiace články v podobe komentára alebo VLOG-u tvoria jeden celok, ktorý má svoje indexové označenie (napr. V01).

Peter Pöthe

Detský psychiater a psychoanalyticky orientovaný psychoterapeut pre deti a dospievajúcich.
Vyrastal v Rimavskej Sobote, všeobecnú medicínu študoval v Košiciach a na Univerzite Karlovej v Prahe, v roku 1995 zakladal „Linku bezpečí“, od r.1999 pracuje v súkromnej praxi v Prahe, venuje sa psychoterapii detí, lieči deti postihnuté psychickou traumou, v dôsledku fyzického, psychického a sexuálneho násilia. Organizuje a učí psychoterapiu detí a dospievajúcich v ČR a v SR, napísal 4 monografie a mnohé odborné a vedecko populárne články. Angažuje sa v pomoci ohrozeným deťom vo vylúčených lokalitách a utečeneckých táboroch.

Sledujete náš projekt sociálnych sieťach?