28. marca 2023

V prvom kroku si na tejto úvodnej stránke vyberte dokumentárny FILM.
Po prehratí nájdete pod filmom "SÚVISIACE ČLÁNKY". Pomáhajú uvádzať dokumentárny film do širších kontextov. Obsahujú otázky pre otvorenie skupinovej diskusie s cieľom aktivovať kritické myslenie žiakov a študentov (na hodinách občianskej náuky alebo etickej výchovy).

Poznámka: Film a jeho súvisiace články v podobe komentára alebo VLOG-u tvoria jeden celok, ktorý má svoje indexové označenie (napr. V01).