Ako začať pracovať s obsahom:
Projekt je multimediálna učebná pomôcka pre pedagógov na hodinách občianskej náuky, náuky o spoločnosti alebo etickej výchovy.

V rámci 45 minút dokážete:
• pozrieť vybraný dokumentárny film (cca 10 min.)
• pozrieť 2-3 súvisiace video komentáre (cca 20 min.)
• otvoriť skupinovú diskusiu v triede (cca 15 min.)
• zadať domáce zadanie, ktoré bude vychádzať zo skupinovej diskusie a prebratého obsahu

V prvom kroku si na tejto úvodnej stránke vyberte krátky dokumentárny FILM. Po prehratí vybraného filmu pokračujte na pripravené úlohy (v žltom obdĺžniku).

Ukážka cieľov a úloh, na ktoré sa budete v multimediálnom projekte zameriavať:
1. pozretie dokumentárneho filmu na vybranú tému
2. identifikácia momentov, ktoré vo filme vyvolávajú silné emócie a sú spúšťačom polarizácie
3. identifikácia kategorizácie a dehumanizácie ľudí na konkrétnych príkladoch a situáciách
4. identifikácia extrémistickej propagandy a manipulácie vo vybranom filme
5. analýza súvisiacich komentárov (čítanie a počúvanie s porozumením)
6. diskusia o otázkach pripravených na konci každého komentára
7. rozšírená práca s obsahom (domáce zadanie): tvorba eseje vychádzajúcej zo skupinovej diskusie o obsahu vybraného filmu a jeho súvisiacich komentárov.

Informácia pre pedagógov:
Obsah projektu tvoria 3 typy príspevkov: film, komentár a Vlog. Tieto príspevky sú navzájom prepojené a vytvárajú  množinu so spoločným indexovým číslom. Táto množina je potom súčasťou jednej z tém (pravicový extrémizmus, rasizmus, práva žien, utečenecká kríza,...).