Ako začať pracovať s obsahom:
Projekt je multimediálna učebná pomôcka pre pedagógov na hodinách občianskej náuky, náuky o spoločnosti alebo etickej výchovy.

V rámci 45 minút dokážete:
• pozrieť vybraný dokumentárny film (cca 10 min.)
• pozrieť 2-3 súvisiace video komentáre (cca 20 min.)
• otvoriť skupinovú diskusiu v triede (cca 15 min.)
• zadať domáce zadanie, ktoré bude vychádzať zo skupinovej diskusie a prebratého obsahu

V prvom kroku si na tejto úvodnej stránke vyberte krátky dokumentárny FILM. Po prehratí vybraného filmu pokračujte na pripravené úlohy (v žltom obdĺžniku).

Ukážka cieľov a úloh, na ktoré sa budete v multimediálnom projekte zameriavať:
1. pozretie dokumentárneho filmu na vybranú tému
2. identifikácia momentov, ktoré vo filme vyvolávajú silné emócie a sú spúšťačom polarizácie
3. identifikácia kategorizácie a dehumanizácie ľudí na konkrétnych príkladoch a situáciách
4. identifikácia extrémistickej propagandy a manipulácie vo vybranom filme
5. analýza súvisiacich komentárov (čítanie a počúvanie s porozumením)
6. diskusia o otázkach pripravených na konci každého komentára
7. rozšírená práca s obsahom (domáce zadanie): tvorba eseje vychádzajúcej zo skupinovej diskusie o obsahu vybraného filmu a jeho súvisiacich komentárov.

Informácia pre pedagógov:
Obsah projektu tvoria 3 typy príspevkov: film, komentár a Vlog. Tieto príspevky sú navzájom prepojené a vytvárajú  množinu so spoločným indexovým číslom. Táto množina je potom súčasťou jednej z tém (pravicový extrémizmus, rasizmus, práva žien, utečenecká kríza,...).

Zuzana Kizáková

Zuzana Kizáková (1985) vyštudovala žurnalistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 2004 do roku 2010 pôsobila ako kultúrna novinárka a reportérka v redakciách TASR, Aktuálne.sk, v denníkoch Hospodárske noviny a Pravda. Zameriavala sa na slovenský film, vážnu hudbu, výtvarné umenie, divadlo, investigatívu v oblasti prevádzky kultúry a na profilové rozhovory s umeleckými osobnosťami. Dva roky pôsobila v diplomatickom sektore. Od roku 2008 do roku 2021 pracovala ako PR a marketingová manažérka na voľnej nohe v oblasti kultúry a umenia. Pôsobila ako PR manažérka slovenských filmov, pracovala pre festivaly ako napr. Art Film Fest, Eurokontext.sk, Febiofest, Divadelná Nitra, Jeden svet. Od roku 2022 je editorkou v denníku SME.

Od roku 2015 pôsobila tri roky ako nezávislá dobrovoľníčka pri pomoci utečencom v Srbsku a v Maďarsku.

Sledujete náš obsah na sociálnych sieťach?