• TÉMA | Pravicový extrémizmus

Kedy sa z bežného názoru stáva extrémistický? Kedy o človeku možno povedať, že je extrémista? V literatúre nájdeme množstvo definícií extrémizmu a radikalizácie. Niekedy sa však stáva, že definície sú príliš abstraktné na to, aby sme na základe nich dokázali pomenovať veci, ktoré sa okolo nás dejú. O extrémizme sa často hovorí ako sociálno-patologickom jave, kedy sú odmietané základné hodnoty a normy spoločnosti a je prítomné násilie ako prostriedok k dosahovaniu cieľov. Pričom symbolickým násilím je v tomto prípade aj odopieranie základných práv a slobôd určitým skupinám obyvateľstva. Estera Kövérová – odborná pracovníčka s mládežou

V rámci 45 minút dokážete:
• pozrieť vybraný dokumentárny film (cca 10 min.)
• pozrieť 2-3 súvisiace video komentáre (cca 20 min.)
• otvoriť skupinovú diskusiu v triede (cca 15 min.)
• zadať domáce zadanie, ktoré bude vychádzať zo skupinovej diskusie a prebratého obsahu

Ako pracovať s obsahom tejto témy:
V prvom kroku si na tejto stránke vyberte krátky dokumentárny FILM.
Po prehratí vybraného filmu pokračujte na pripravené úlohy (v žltom obdĺžniku).
K dispozícii máte slovník pojmov.

Úlohy a ciele, na ktoré sa chceme zamerať:
1. pozretie vybraného dokumentárneho filmu
2. identifikácia momentov, ktoré vo filme vyvolávajú silné emócie a sú spúšťačom polarizácie
3. identifikácia kategorizácie a dehumanizácie vybranej časti obyvateľstva
4. identifikácia extrémistickej propagandy a manipulácie účastníkov demonštrácie
5. analýza súvisiacich odborných komentárov (čítanie a počúvanie s porozumením)
6. diskusia o otázkach na konci každého komentára
7. domáce zadanie: tvorba eseje vychádzajúcej zo skupinovej diskusie o obsahu vybraného filmu a jeho súvisiacich komentárov.
Slovník

1. Extrémistická propaganda: jej cieľom je osloviť, čo najväčšie množstvo prívržencov a mobilizovať k akcii. Vyvoláva dojem, že podobné presvedčenie má, alebo by aspoň mala mať väčšina občanov. Extrémistická propaganda je veľmi nebezpečná, pretože môže legitimizovať násilie voči tejto nepriateľskej skupine. Základnými znakmi extrémistickej propagandy sú najmä kategorizácia a dehumanizácia.

2. Polarizácia: Spoločným znakom akéhokoľvek radikalizovaného alebo extrémistického správania je polarizácia - vnímanie spoločnosti rozdelenej na dva proti sebe stojace tábory. Videnie spoločnosti cez pohľad „my – oni“ - ak nie si s nami si proti nám. Rozdelenie spoločnosti na dva nezlučiteľné a proti sebe stojace tábory väčšinou eskaluje v čase určitej spoločenskej krízy. Dôsledkom polarizácie obyvateľov je prehlbovanie neschopnosti viesť dialóg, žiť spolu v rôznorodosti a strata odolnosti voči manipulácii.

3. Dehumanizácia: Pokračovaním procesu polarizácie je snaha ponížiť členov nepriateľskej skupiny a to sa často deje prostriedkami tzv. dehumanizácie, ktorá je hanlivým vyjadrovaním sa o členoch opozičného tábora. Dochádza k degradácii určitých spoločenských skupín na úroveň „podľudí“ a k šíreniu nenávisti voči týmto skupinám. 

Informácia pre pedagógov:
Obsah projektu tvoria 3 typy príspevkov: film, komentár a Vlog. Tieto príspevky sú navzájom prepojené a vytvárajú  množinu so spoločným indexovým číslom. Táto množina je potom súčasťou jednej z tém (pravicový extrémizmus, rasizmus, práva žien, utečenecká kríza,...).

DOSTUPNÉ FILMY:

V16 FILM: Pochod k hrobu Dr. Jozefa Tisa

V deň výročia vyhlásenie samostatnosti vojnového Slovenského štátu sa uskutočnil “pochod za samostatné Slovensko” organizovaný Slovenskou pospolitosťou, ktorý sa snažili zablokovať obyvatelia Bratislavy. Pravicoví extrémisti kričiaci heslá „Sláva Tisovi“, či „Národný odpor – ulice sú naše!“ nakoniec prešli z centra mesta na Martinský cintorín, kde pri hrobe prezidenta vojnového Slovenského štátu – dr. Tisa predniesli príhovory. Miesto udalosti: Bratislava, SlovenskoDátum:...

...zobraziť celý obsah

V13 FILM: Protest pravicových extrémistov proti likvidácii Európy

Protest nacionalistických skupín a pravicových extrémistov proti likvidácii Európy a diktátu Bruselu sa konal rok po proteste proti utečencom v Bratislave, počas ktorého došlo k fyzickému útoku na moslimskú rodinu (pred budovou Hlavnej železničnej stanice). Stovky ľudí skandovalo: „Slovensko, Slovákom!“, „Dnes je mesto naše!“. Tentokrát sa uskutočnil v Bratislave aj antifašistický pochod, ktorý skandujúc „Je nás viac“ prešiel súčasne centrom mesta. Polícia oddelila účastníkov...

...zobraziť celý obsah

V12 FILM: Protest pravicových extrémistov proti utečencom

V Bratislave sa konal protest “proti migrantom a islamizácii Európy”, na ktorý prišli podporiť aj pravicoví radikáli a futbaloví hooligans z Čiech. Na Hodžovom námestí sa stretli obyvatelia Bratislavy, ktorí sa rozhodli blokovať tento nenávistný pochod. K účastníkom zhromaždenia “proti migrantom a islamizácii Európy” prehovoril aj líder mimoparlamentnej strany ĽSNS a župan Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Marián Kotleba. Po skončení...

...zobraziť celý obsah

V08 FILM: Národná púť k soche Svätopluka

Viac ako sto prívržencov ultra pravicovej strany Mariána Kotlebu (ĽSNS), Slovenskej pospolitosti a Dělníckej strany (z Čiech) pochodovala k soche Svätopluka na Bratislavskom hrade.Polícia pochod pravicových extrémistov pod názvom “Národnú púť k soche kráľa Svätopluka” zastavila pred vchodom na Bratislavský hrad. Po neuposluchnutí výzvy na rozídenie sa Polícia pristúpila k zásahu, s cieľom rozpustenia nelegálneho zhromaždenia. Po aktívnom odpore zostalo niekoľko...

...zobraziť celý obsah