Opis udalosti vo vybranom filme:

Štyri dni po úkladnej vražde dvoch ľudí na Zámockej ulici sa uskutočnilo zhromaždenie na pamiatku Matúša a Juraja. Pochod pod názvom „Zostávame v uliciach – Antifašistický pochod mestom“ prešiel ulicami od Námestia SNP po parlament. Účastníci vyjadrili solidaritu s kvír ľuďmi a povedali jasné nie fašizmu vo všetkých jeho formách.
Demonštráciu organizovali Povstanie pokračuje, Nebudeme ticho a študentský spolok LIGHT* pri Filozofickej fakulte Univerzity Komenského.

Dĺžka videa: 12 min.
Miesto: Bratislava, Slovensko
Dátum: 16. októbra 2022

Úlohy a ciele, na ktoré sa chceme zamerať:
1. pozretie dokumentárneho filmu V33 o proteste proti násiliu po teroristickom útoku
2. identifikácia kategorizácie a dehumanizácie LGBTI+ ľudí na príkladoch vo filme
3. analýza súvisiacich odborných komentárov (čítanie a počúvanie s porozumením)
4. diskusia o otázkach pripravených na konci každého komentára
5. domáce zadanie: tvorba eseje vychádzajúcej zo skupinovej diskusie o obsahu vybraného filmu a jeho súvisiacich komentárov.
		
Autori súvisiacich komentárov sú:

Viera Hincová (psychologička a sociálna inovátorka)
Peter Halama (psychológ)
Pavlína Fichta Čierna (vizuálna umelkyňa)
Poznámka: Otázky na otvorenie diskusie nájdete pripravené na konci každého súvisiaceho článku.