• TÉMA | Klimatická kríza

Ľudské práva sú s klimatickou zmenou veľmi úzko prepojené. Klimatická zmena nezasahuje len životné prostredie, ale aj napĺňanie našich vlastných životných potrieb. Jej dôsledky sa budú naďalej rozširovať a prehlbovať, čo povedie k ničivým následkom pre dnešné aj budúce generácie. Nedostatočná reakcia vlád zoči-voči klimatickej kríze tak môže byť vzhľadom na neodškriepiteľné vedecké dôkazy najväčším medzigeneračným porušením ľudských práv v dejinách. (zdroj: Amnesty International)

V rámci 45 minút dokážete:
• pozrieť vybraný dokumentárny film (cca 10 min.)
• pozrieť 2-3 súvisiace video komentáre (cca 20 min.)
• otvoriť skupinovú diskusiu v triede (cca 15 min.)
• zadať domáce zadanie, ktoré bude vychádzať zo skupinovej diskusie a prebratého obsahu

Ako pracovať s obsahom tejto témy:
V prvom kroku si na tejto stránke vyberte krátky dokumentárny FILM.
Po prehratí vybraného filmu pokračujte na pripravené úlohy (v žltom obdĺžniku).

Úlohy a ciele, na ktoré sa chceme zamerať:
1. pozretie vybraného dokumentárneho filmu
2. analýza súvisiacich odborných komentárov (čítanie a počúvanie s porozumením)
3. diskusia o otázkach pripravených na konci každého komentára
4. domáce zadanie: tvorba eseje vychádzajúcej zo skupinovej diskusie o obsahu vybraného filmu a jeho súvisiacich komentárov.

Informácia pre pedagógov:
Obsah projektu tvoria 3 typy príspevkov: film, komentár a Vlog. Tieto príspevky sú navzájom prepojené a vytvárajú  množinu so spoločným indexovým číslom. Táto množina je potom súčasťou jednej z tém (pravicový extrémizmus, rasizmus, práva žien, utečenecká kríza,...).

DOSTUPNÉ FILMY:

V60 FILM: Následky klimatických zmien na južnej Morave

Následky globálnych klimatických zmien pociťujú aj vyspelé európske krajiny v miernom klimatickom pásme. Južnú Moravu v blízkosti slovenských hraníc zasiahlo ničivé tornádo, ktoré zanechalo za sebou 6 obetí na životoch, desiatky zranených a nepredstaviteľné škody na majetku obyvateľov v regióne Břeclavska a Hodonínska. Tornádo so silou F4 zasiahlo približne 1200 domov v páse 26 kilometrov (šírky 700 metrov). Dĺžka videa: 5 min.Miesto: Hodonínsko, BřeclavskoDátum: 24. júna 2021 Úlohy a...

...zobraziť celý obsah