• TÉMA | Klimatická kríza

Ako pracovať s obsahom tejto témy: V prvom kroku si vyberte dokumentárny FILM.
Nasledujúci krok: po prehratí nájdete pod filmom “SÚVISIACE ČLÁNKY”. Pomáhajú uvádzať dokumentárny film do širších kontextov globánej klimatickej krízy.
Súčasťou článkov sú otázky pre otvorenie skupinovej diskusie, ktoré aktivujú kritické myslenie žiakov a študentov.

V60 FILM: Následky klimatických zmien na južnej Morave

Následky globálnych klimatických zmien pociťujú aj vyspelé európske krajiny v miernom klimatickom pásme. Južnú Moravu v blízkosti slovenských hraníc zasiahlo ničivé tornádo, ktoré zanechalo za sebou 6 obetí na životoch, desiatky zranených a nepredstaviteľné škody na majetku obyvateľov v regióne Břeclavska a Hodonínska. Tornádo so silou F4 zasiahlo približne 1200 domov v páse 26 kilometrov (šírky 700 metrov).

Dĺžka videa: 5 min.Miesto: Hodonínsko, BřeclavskoDátum: 24. júna 2021

...zobraziť celý obsah

Estera Kövérová

Estera Kövérová sa venuje terénnej práci s mladými ľuďmi v organizácii Mládež ulice už vyše desať rokov. Vyštudovala Pedagogickú fakultu Univerzity Komenského odbor psychológia - občianska výchova a Filozofickú fakultu UK odbor filozofia. Vo svojej dizertačnej práci zo školskej pedagogiky sa zaoberala otázkami úspešnosti mladých ľudí z marginalizovaných rómskych komunít vo formálnom vzdelávaní. Už niekoľko rokov sa prakticky aj výskumne venuje téme radikalizácie a extrémizmu v rámci práce s mládežou. Momentálne sa okrem tejto témy zaoberá aj témou zobrazovania násilia v intímnych vzťahoch.

Sledujete náš projekt sociálnych sieťach?