30. januára 2023

• TÉMA | Klimatická kríza

Pavlína Fichta Čierna

Pavlína Fichta Čierna, vizuálna umelkyňa, kurátorka a aktivistka, ktorá sa prostredníctvom mediálneho umenia, filmu, interaktívnych projektov či intervencií do verejného priestoru zameriava najmä na témy sociálneho vylúčenia, politické témy a témy osobných tráum. Dlhoročne sa venuje pedagogickej činnosti vo vysokom školstve. Na základe životnej skúsenosti s vlastným dieťaťom verejne vystupuje za práva trans ľudí a je jednou z vedúcich osobností iniciatívy Združenia rodičov a priateľov LGBT+ komunity.

Sledujete náš projekt sociálnych sieťach?