Opis udalosti vo vybranom filme:

Protest v Českých Budejoviciach začal výkrikmi „Čechy Čechům“ alebo „My sme tu doma“. Následne sa extrémisti pokúšali dostať do ulíc o okolia bytoviek na sídlisku Máj, v ktorých žili Rómovia. Polícia zabránila týmto útokom za cenu fyzických stretov a pouličných bojov, ktoré skončili až vo večerných hodinách. Konfliktnú situáciu využili pravicoví extrémisti, ktorí za účelom manipulovania verejnej mienky a vyprovokovania ešte väčšieho napätia organizovali protesty vo viacerých českých mestách.

Miesto udalosti: České Budějovice, Česká republika
Dátum: 6.7.2013
Dĺžka videa : 6 min.

Úlohy a ciele, na ktoré sa chceme zamerať:
1. pozretie dokumentárneho filmu V02: Protirómsky protest extrémistov v Českých Budejoviciach
2. identifikácia momentov, ktoré vo filme V02 vyvolávajú silné emócie a sú spúšťačom polarizácie
3. identifikácia kategorizácie a dehumanizácie Rómov počas protirómskeho protestu
4. analýza súvisiacich komentárov (čítanie a počúvanie s porozumením)
5. diskusia o otázkach na konci každého komentára
6. domáce zadanie: tvorba eseje vychádzajúcej zo skupinovej diskusie o obsahu vybraného filmu a jeho súvisiacich komentárov.
		
Autori súvisiacich komentárov sú:

Peter Pöthe (psychológ)
Fedor Gál (sociológ)
Imrich Vašečka (sociológ)
Mikuláš Vymětal (evanielický kňaz)
Miroslav Brož (ľudsko-právny aktivista)
Slovník

1. Extrémistická propaganda: jej cieľom je osloviť, čo najväčšie množstvo prívržencov a mobilizovať k akcii. Vyvoláva dojem, že podobné presvedčenie má, alebo by aspoň mala mať väčšina občanov. Extrémistická propaganda je veľmi nebezpečná, pretože môže legitimizovať násilie voči jej nepriateľskej skupine. Základnými znakmi extrémistickej propagandy sú najmä kategorizácia a dehumanizácia.

2. Polarizácia: Spoločným znakom akéhokoľvek radikalizovaného alebo extrémistického správania je polarizácia - vnímanie spoločnosti rozdelenej na dva proti sebe stojace tábory. Videnie spoločnosti cez pohľad „my – oni“ - ak nie si s nami si proti nám. Rozdelenie spoločnosti na dva nezlučiteľné a proti sebe stojace tábory väčšinou eskaluje v čase určitej spoločenskej krízy. Dôsledkom polarizácie obyvateľov je prehlbovanie neschopnosti viesť dialóg, žiť spolu v rôznorodosti a strata odolnosti voči manipulácii.

3. Dehumanizácia: Pokračovaním procesu polarizácie je snaha ponížiť členov nepriateľskej skupiny a to sa často deje prostriedkami tzv. dehumanizácie, ktorá je hanlivým vyjadrovaním sa o členoch opozičného tábora. Dochádza k degradácii určitých spoločenských skupín na úroveň „podľudí“ a k šíreniu nenávisti voči týmto skupinám. 
Poznámka: Otázky na otvorenie diskusie nájdete pripravené na konci každého súvisiaceho článku.