30. januára 2023

Autor - Fedor Gál

Narodený v ghette Terezín (1945). Postupne robotník, technik, vedecký pracovník, dokumentarista, spisovateľ a publicista. Inženier chémie, docent sociológie, doktor ekonomických vied. Spoluzakladateľ Verejnosti proti násiliu (1989), Nadácie Milana Šimečku a ďalších. Žije v Prahe (na Žižkove). www.fedorgal.cz, www.fedorgal.cz/blog/.

Sledujete náš projekt sociálnych sieťach?