Opis udalosti vo vybranom filme:

Dátum dúhového pochodu sexuálnych menšín (queer parade, dúhový pride) v poľskom Lubline bol naplánovaný na 13.10.2019. Ihneď po uverejnení dátumu jeho konania ohlásila poľská pravicová extrémistická scéna plány na jeho fyzickú blokádu. Súčasťou boli aj aktivity na sociálnych sieťach, ktoré mali podporiť verejnú mobilizáciu odporu voči pochodu. Ich iniciátori boli FB stránky nacionalistických skupín, ktoré podporovali taktiež hooligans poľských futbalových klubov. Súčasťou online výziev na facebookových stránkach bolo šírenie nenávisti a nabádanie na fyzické útoky voči ľuďom, ktorí nosia dúhové vlajky, odznaky, tašky, alebo “inak” vyzerajúcich či správajúcich sa obyvateľov na uliciach mesta. Agresívni priaznivci futbalových klubov (hooligans) zaútočili na pochod ešte pred jeho začiatko použitím pyrotechniky. Následne sa po zablokovaní trasy pochodu dostali do stretov s políciou v uliciach centra Lublinu. Polícia bola nútená použť vodné delo, slzný plyn a zvukové ohlušujúce granáty. Dúhový pochod prešiel svoju trasu, ale mal niekoľko zranených na obidvoch stranách.

Miesto: Lublin (Poľsko)
Dátum: 13.10.2019
Dĺžka videa: 10 min.

Úlohy a ciele, na ktoré sa chceme zamerať:
1. pozretie dokumentárneho filmu V30 o útoku na dúhový pride
2. identifikácia momentov, ktoré vo filme vyvolávajú silné emócie a sú spúšťačom polarizácie
3. identifikácia kategorizácie a dehumanizácie LGBTI+ ľudí na konkrétnych príkladoch
4. identifikácia ultrapravicovej extrémistickej propagandy a manipulácie vo vybranom filme
5. analýza súvisiacich odborných komentárov (čítanie a počúvanie s porozumením)
6. diskusia o otázkach pripravených na konci každého komentára
7. domáce zadanie: tvorba eseje vychádzajúcej zo skupinovej diskusie o obsahu vybraného filmu a jeho súvisiacich komentárov.

Autori súvisiacich komentárov sú:

Peter Pöthe (detský psychológ a psychoterapeut)
Klára Jurštáková (doktorandka v oblasti sociálnej psychológie)
Ábel Ravasz (sociológ a politik)
Mikuláš Vymětal (evanielický farár)
Poznámka: Otázky na otvorenie diskusie nájdete pripravené na konci každého súvisiaceho článku.