Opis udalosti vo vybranom filme:

V roku 2016 sa uskutočnil ďalší ročník „Dúhového pridu“ v Bratislave. Dúhový pride je verejné podujatie, ktoré sa zameriava na ľudské práva lesieb, gejov, bisexuálnych a transrodových ľudí a ich zrovnoprávnenie v spoločnosti.
Proti organizovaniu Dúhového pochodu protestovali prívrženci ultrapravicových politických strán, ktorých snahou bolo pochod zablokovať.

Dĺžka videa: 15 min.
Miesto: Bratislava, Slovensko
Dátum: 30. júna 2016

Úlohy a ciele, na ktoré sa chceme zamerať:
1. pozretie dokumentárneho filmu V31 o útokoch na dúhový pride v Bratislave
2. identifikácia momentov, ktoré vo filme vyvolávajú silné emócie a sú spúšťačom polarizácie
3. identifikácia kategorizácie a dehumanizácie LGBTI+ ľudí na konkrétnych príkladoch
4. identifikácia ultrapravicovej extrémistickej propagandy a manipulácie vo vybranom filme
5. analýza súvisiacich odborných komentárov (čítanie a počúvanie s porozumením)
6. diskusia o otázkach pripravených na konci každého komentára
7. domáce zadanie: tvorba eseje vychádzajúcej zo skupinovej diskusie o obsahu vybraného filmu a jeho súvisiacich komentárov.

Autori súvisiacich komentárov sú:

Peter Pöthe (detský psychológ a psychoterapeut)
Klára Jurštáková (doktorandka v oblasti sociálnej psychológie)
Ábel Ravasz (sociológ a politik)
Mikuláš Vymětal (evanielický farár)
Poznámka: Otázky na otvorenie diskusie nájdete pripravené na konci každého súvisiaceho článku.