V roku 2016 sa uskutočnil ďalší ročník „Dúhového pridu“ v Bratislave. Dúhový pride je verejné podujatie, ktoré sa zameriava na ľudské práva lesieb, gejov, bisexuálnych a transrodových ľudí a ich zrovnoprávnenie v spoločnosti.
Proti organizovaniu Dúhového pochodu protestovali prívrženci ultrapravicových politických strán, ktorých snahou bolo pochod zablokovať.

Dĺžka videa: 15 min.
Miesto: Bratislava, Slovensko
Dátum: 30. júna 2016