Profil autora - Viera Hincová

Sociálna inovátorka, psychologička, lektorka a mama dospelej transrodovej dcéry. Venuje sa inklúzii a rôznorodosti z pohľadu ľudských práv a psychologickej dynamiky privilégií a predsudkov. Je autorka podcastov Deti bez návodu a zakladateľka portálu Bez návodu, ktorý prináša destigmatizujúci pohľad na autizmus a Aspergerov syndróm. Angažuje sa za práva transrodových ľudí a ľudí čeliacich viacnásobnej diskriminácii.

V33: Privilégium

Účastníci mojich školení o inklúzii sú často veľmi prekvapení, keď sa oboznamujú s konceptom privilégií. Privilégiá sú v našej krajine považované za niečo, na čo bežný človek nedokáže dosiahnuť, je to vnímané ako vlastnosť „horných desaťtisíc“. Vnímajú privilégium ako pojem, ktorý sa bežných ľudí netýka. Koncept privilégií nám pomáha konkrétnejšie uchopiť v našom vlastnom prežívaní problematiku ľudských práv. Vieme, čo zažívame pri predstave, že niekto je „nedotknuteľný“ a „môže...

...zobraziť celý obsah

V31: Autizmus a transrodovosť – dvojitá odlišnosť

„Mnohí mladí transrodoví ľudia na Slovensku cestujú za zdravotnou starostlivosťou do Česka, pretože v našich podmienkach im chýba dostupná, kvalitná a ústretová starostlivosť. Lekárov a psychológov, ktorí sa tejto problematike venujú, je minimum.“ Neurodiverzita Autizmus bol dlhé roky vnímaný ako zriedkavá odlišnosť a porucha, ktorá je spojená s výrazným kognitívnym znevýhodnením, takže uplatnenie ľudí s autizmom v každodennom živote bolo veľkou výzvou...

...zobraziť celý obsah

Sledujete náš obsah na sociálnych sieťach?