Opis udalosti vo vybranom filme:

Na výročie oslobodenia Bratislavy a konca II. svetovej vojny prišli na Slavín členovia a sympatizanti kontroverzného ruského nacionalistického motorkárskeho klubu Noční vlci. Členovia klubu na svojej ceste do Berlína neboli vpustení na poľské územie. Kladenie vencov prebehlo na Slavíne – pamätníku sovietskych vojakov padlých počas druhej svetovej vojny na území západného Slovenska. Pred príchodom motorkárov sa medzi ľudí dostal Juraj z Bratislavy, ktorý držal ukrajinskú vlajku. Spoločnosť mu robila jeho priateľka Marína z Ukrajiny.

Dĺžka videa: 11 min.
Miesto: Bratislava, Slovensko
Dátum: 2. máj 2015

Úlohy a ciele, na ktoré sa chceme zamerať:
1. pozretie dokumentárneho filmu V41: Noční vlci v Bratislave
2. identifikácia kategorizácie a dehumanizácie ľudí podporujúcich Ukrajinu na príkladoch vo filme
3. analýza súvisiacich odborných komentárov (čítanie a počúvanie s porozumením)
4. diskusia o otázkach pripravených na konci každého komentára
5. domáce zadanie: tvorba eseje vychádzajúcej zo skupinovej diskusie o obsahu vybraného filmu a jeho súvisiacich komentárov.

Autori súvisiacich komentárov sú:

Miloslav Szabó (historik)
Pavol Struhár (politológ)
Estera Kövérová (odborná pracovníčka s mládežou)
Katarína Cíbiková (aktivistka)
Fedor Blaščák (publicista a aktivista)
Poznámka: Otázky na otvorenie diskusie nájdete pripravené na konci každého súvisiaceho článku.