Profil autora - Fedor Blaščák

Fedor Blaščák je nezávislý konzultant, publicista a aktivista. Vyštudoval filozofiu na Univerzite Komenského v Bratislave. Zaoberá sa súčasnými dejinami a politikou pamäti, filozofiou, vzdelávaním a kultúrou. Spolu so Stanicou v Žiline založil a viedol iniciatívu Memory Kontrol (2008-2014), spolupodieľal sa na projekte obnovy Novej synagógy v Žiline (2012-2018). Publikuje eseje, rozhovory a analýzy, jeho texty vyšli v knihách: Výskumy intersubjektivity (2004, Mervart Praha), Filozofia (2005, SAV), Transit 68/89 (2009, Metropol Verlag Berlin), Atlas of Transformation (2011, JRP Geneve), Odkiaľ - Kam (2013, Kalligram), V službe demokracie (2014, Kalligram), Plamen (2015, 21er Haus Wien), Assessment of the impact of percentage tax designation (2016, Erste Stiftung Wien), Eastern Sugar (2021, SNG, Absynt). Zostavil knihy Engerau (2005, CKO) a Amnestie. Sloboda ako hrubá čiara za minulosťou (2019, Slovart). Žije v Bratislave.

V41: Prečo je fašizmus moderný?

Ešte pár rokov dozadu sa nám mohlo zdať, že fašizmus je čisto historická téma, uzavretá kapitola dejín Európy 20. storočia, v ktorej sa dohaduje iba o detailoch, veď skúmaním podstaty fašizmu strávili svoje najlepšie roky tri generácie povojnových intelektuálov, prevažne historikov, a tí – v ťažkých a neraz tiež veľmi osobných sporoch – vyprodukovali základný konsenzus a určili hlavný motív rozprávania. Fašizmus ako regres, reakcia a únik z modernity Vznikli desiatky definícií...

...zobraziť celý obsah

Revolúcie a fakty

Hlavný hrdina románu 1984 pracuje na Ministerstve pravdy ako referent pre manipuláciu s minulosťou.  Tam prechádza dookola staré vydania novín a spätne vymazáva, mení a prikrášľuje pôvodné správy podľa aktuálnych propagandistických potrieb režimu Veľkého brata. Hra s faktami Napríklad, keď „Ministerstvo hojnosti naplánovalo výrobu 145 miliónov párov topánok. Ako skutočný objem výroby uviedlo Ministerstvo 62 miliónov. Keď však Winston pôvodný odhad opravoval, znížil číslo na...

...zobraziť celý obsah

Sledujete náš obsah na sociálnych sieťach?