Opis udalosti vo vybranom filme:

V deň výročia vyhlásenie samostatnosti vojnového Slovenského štátu sa uskutočnil “pochod za samostatné Slovensko” organizovaný Slovenskou pospolitosťou, ktorý sa snažili zablokovať obyvatelia Bratislavy. Pravicoví extrémisti kričiaci heslá „Sláva Tisovi“, či „Národný odpor – ulice sú naše!“ nakoniec prešli z centra mesta na Martinský cintorín, kde pri hrobe prezidenta vojnového Slovenského štátu – dr. Tisa predniesli príhovory.

Miesto udalosti: Bratislava, Slovensko
Dátum: 14.3.2015
Dĺžka videa: 8 min.

Úlohy a ciele, na ktoré sa chceme zamerať:
1. pozretie dokumentárneho filmu V16: Pochod k hrobu Dr. Jozefa Tisa
2. identifikácia momentov, ktoré vo filme V16 vyvolávajú silné emócie a sú spúšťačom polarizácie
3. identifikácia kategorizácie a dehumanizácie v prejavoch účastníkov pochodu k hrobu dr. Tisa
4. identifikácia extrémistickej propagandy a manipulácie účastníkov demonštrácie
5. analýza súvisiacich odborných komentárov (čítanie a počúvanie s porozumením)
6. diskusia o otázkach na konci každého komentára
7. domáce zadanie: tvorba eseje vychádzajúcej zo skupinovej diskusie o obsahu vybraného filmu a jeho súvisiacich komentárov.

Autori súvisiacich komentárov sú:

Lenka Ticháková (aktivistka)
Pavol Struhár (politológ)
Tomáš Nociar (politológ)
Miloslav Szabó (historik a germanista)
Poznámka: Otázky na otvorenie diskusie nájdete pripravené na konci každého súvisiaceho článku.