Profil autora - Lenka Ticháková

Lenka Ticháková (1979) je farmaceut. Študovala na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 2018 je obecnou poslankyňou v obci Varín. V roku 2021 získala ocenenie Biela vrana, ktoré sa udeľuje za spoločensky prínosný a odvážny občiansky čin. Ako nezávislá poslankyňa Varína sa niekoľko rokov snaží o zmenu názvu pre ulicu Dr. Jozefa Tisa.

V16 VLOG: Ulica Dr. Jozefa Tisu

Obec Varín je jedinou obcou na Slovensku, ktorá má  ulicu pomenovanú po vojnovom zločincovi Dr. Jozefovi Tisovi. Na úplnom začiatku mojej iniciatívy “Premenovať ulicu Dr. Jozefa Tisu” boli hodiny študovania rôznych materiálov o Tisovi a o vojnovom Slovenskom štáte. Po preštudovaní dokumentov som písomne požiadala o odborné stanoviská štátne inštitúcie Historický ústav Slovenskej akadémie vied a Ústav pamäti národa. Tieto inštitúcie mi vypracovali odborné stanoviská o Tisovi a prvom...

...zobraziť celý obsah

Sledujete náš obsah na sociálnych sieťach?