28. marca 2023

Autor - Lenka Ticháková

Lenka Ticháková (1979) je farmaceut. Študovala na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 2018 je obecnou poslankyňou v obci Varín. Lenka Ticháková získala v roku 2021 ocenenie Biela vrana, ktoré sa udeľuje za spoločensky prínosný a odvážny občiansky čin. Ako nezávislá poslankyňa Varína sa niekoľko rokov snaží o zmenu názvu pre ulicu Dr. Jozefa Tisa.

Sledujete náš projekt sociálnych sieťach?