Opis udalosti vo vybranom filme:

Marián Kotleba získal od miestneho podnikateľa časť pozemkov pod rómskou osadou v Krásnohorskom podhradí. V online priestore zmobilizoval prívržencov jeho novej politickej strany ĽSNS, ktorí sa stretli na konci septembra 2012 s cieľom podporiť extrémistickú akciu „Veľké upratovanie“. Vstup Mariána Kotlebu, jeho spoločníkov a prívržencov na terén rómskej osady bol políciou SR zamedzený už v obci Krásna hôrka. Po hodinách čakania sa podarilo Kotlebovi prejsť do rómskej osady, kde následne urobil audiovizuálny záznam obhliadky svojich pozemkov.

Miesto udalosti: Krásna hôrka, Slovensko
Dátum: 29.9.2012
Dĺžka videa: 7 min.

Úlohy a ciele, na ktoré sa chceme zamerať:
1. pozretie dokumentárneho filmu V05: Protirómsky protest “Veľké upratovanie” v Krásnej hôrke
2. identifikácia momentov, ktoré vo filme V05 vyvolávajú silné emócie a sú spúšťačom polarizácie
3. identifikácia kategorizácie a dehumanizácie Rómov v prejavoch účastníkov protirómskeho protestu
4. identifikácia extrémistickej propagandy a manipulácie účastníkov demonštrácie
5. analýza súvisiacich komentárov (čítanie a počúvanie s porozumením)
6. diskusia o otázkach na konci každého komentára
7. domáce zadanie: tvorba eseje vychádzajúcej zo skupinovej diskusie o obsahu vybraného filmu a jeho súvisiacich komentárov.

Autori súvisiacich komentárov sú:

Estera Kövérová (odborná pracovníčka s mládežou)
Ábel Ravasz (sociológ a politik)
Tomáš Nociar (politológ)
Vladimír Horváth (právnik venujúci sa ľudkským právam)
Juraj Buzalka (sociológ)
Barbora Jamrišková (študentka medzinárodných vzťahov)
Slovník

1. Extrémistická propaganda: jej cieľom je osloviť, čo najväčšie množstvo prívržencov a mobilizovať k akcii. Vyvoláva dojem, že podobné presvedčenie má, alebo by aspoň mala mať väčšina občanov. Extrémistická propaganda je veľmi nebezpečná, pretože môže legitimizovať násilie voči jej nepriateľskej skupine. Základnými znakmi extrémistickej propagandy sú najmä kategorizácia a dehumanizácia.

2. Polarizácia: Spoločným znakom akéhokoľvek radikalizovaného alebo extrémistického správania je polarizácia - vnímanie spoločnosti rozdelenej na dva proti sebe stojace tábory. Videnie spoločnosti cez pohľad „my – oni“ - ak nie si s nami si proti nám. Rozdelenie spoločnosti na dva nezlučiteľné a proti sebe stojace tábory väčšinou eskaluje v čase určitej spoločenskej krízy. Dôsledkom polarizácie obyvateľov je prehlbovanie neschopnosti viesť dialóg, žiť spolu v rôznorodosti a strata odolnosti voči manipulácii.

3. Dehumanizácia: Pokračovaním procesu polarizácie je snaha ponížiť členov nepriateľskej skupiny a to sa často deje prostriedkami tzv. dehumanizácie, ktorá je hanlivým vyjadrovaním sa o členoch opozičného tábora. Dochádza k degradácii určitých spoločenských skupín na úroveň „podľudí“ a k šíreniu nenávisti voči týmto skupinám. 
Poznámka: Otázky na otvorenie diskusie nájdete pripravené na konci každého súvisiaceho článku.