Profil autora - Juraj Buzalka

Sociálny antropológ na FSEV UK v Bratislave, autor kníh Nation and Religion: The Politics of Commemoration in Stouh-East Poland (Lit 2007), The Cultural Economy of Protest in Postsocialist European Union: Village Fascists and their Rivals (Routledge 2021) a Slovenská ideológia a kríza. Eseje z antropológie politky (Kalligram 2012)

V05 VLOG: Nízka schopnosť výchovy k demokratickému občianstvu

Na príklade Krásnej Hôrky sa stretávajú všetky témy radikalizácie a fašizácie postsocialistickej slovenskej spoločnosti. Prívlastok postsocialistický tu má pritom kľúčový význam, lebo súvisí s hlavným zdrojom konfliktu, najmä s majetkovými vzťahmi, ktoré zaznamenali dramatické zmeny v súvislosti so socializmom aj postsocializmom. Pri radikalizácii spoločnosti si možno klásť otázku, prečo sa v našich pomeroch prejavuje ako radikálny populizmus, ktorý som nazval dedinský fašizmus. Základom...

...zobraziť celý obsah

Sledujete náš obsah na sociálnych sieťach?