1. decembra 2022

Autor - Juraj Buzalka

Sociálny antropológ na FSEV UK v Bratislave, autor kníh Nation and Religion: The Politics of Commemoration in Stouh-East Poland (Lit 2007), The Cultural Economy of Protest in Postsocialist European Union: Village Fascists and their Rivals (Routledge 2021) a Slovenská ideológia a kríza. Eseje z antropológie politky (Kalligram 2012)

Sledujete náš projekt sociálnych sieťach?