Opis udalosti vo vybranom filme:

Ostravský protest extrémistov bol jeden zo série veľkých a násilných protestov proti Rómom v Čechách. Akcia pravicových radikálov, ktorú prišlo podporiť veľké množstvo futbalových hooligans začala pred radnicou mesta. Po emotívnych protirómskych príhovoroch sa agresívny dav rozhodol ísť k ubytovni pre sociálne slabé skupiny obyvateľstva. Skandujúc nenávistné heslá došlo k stretom s policajnými ťažkoodencami, ktorí sa snažili zastaviť dav stoviek extrémistov pred vstupom na námestie, kde boli zhromaždení Rómovia. Tí sa rozhodli zorganizovať stretnutie, aby dali najavo, že sú proti eskalácii rasového napätia neofašistami vo verejnom priestore.

Miesto udalosti: Ostrava, Česká republika
Dátum: 24.8.2013
Dĺžka videa: 12 min.

Úlohy a ciele, na ktoré sa chceme zamerať:
1. pozretie dokumentárneho filmu V01: Protirómsky protest extrémistov v Ostrave
2. identifikácia momentov, ktoré vo filme vyvolávajú silné emócie a sú spúšťačom polarizácie
3. identifikácia kategorizácie a dehumanizácie Rómov počas protirómskeho protestu
4. identifikácia extrémistickej propagandy a manipulácie účastníkov demonštrácie
5. analýza súvisiacich komentárov (čítanie a počúvanie s porozumením)
6. diskusia o otázkach pripravených na konci každého komentára
7. domáce zadanie: tvorba eseje vychádzajúcej zo skupinovej diskusie o obsahu vybraného filmu a jeho súvisiacich komentárov.
		
Autori súvisiacich komentárov sú:

Peter Pöthe (psychológ)
Imrich Vašečka (sociológ)
Pavol Struhár (politológ)
Barbora Jamrišková (študentka diplomacie)
Ivana Farahani – Čonková (ľudsko-právna aktivistka)
Slovník

1. Extrémistická propaganda: jej cieľom je osloviť, čo najväčšie množstvo prívržencov a mobilizovať k akcii. Vyvoláva dojem, že podobné presvedčenie má, alebo by aspoň mala mať väčšina občanov. Extrémistická propaganda je veľmi nebezpečná, pretože môže legitimizovať násilie voči jej nepriateľskej skupine. Základnými znakmi extrémistickej propagandy sú najmä kategorizácia a dehumanizácia.

2. Polarizácia: Spoločným znakom akéhokoľvek radikalizovaného alebo extrémistického správania je polarizácia - vnímanie spoločnosti rozdelenej na dva proti sebe stojace tábory. Videnie spoločnosti cez pohľad „my – oni“ - ak nie si s nami si proti nám. Rozdelenie spoločnosti na dva nezlučiteľné a proti sebe stojace tábory väčšinou eskaluje v čase určitej spoločenskej krízy. Dôsledkom polarizácie obyvateľov je prehlbovanie neschopnosti viesť dialóg, žiť spolu v rôznorodosti a strata odolnosti voči manipulácii.

3. Dehumanizácia: Pokračovaním procesu polarizácie je snaha ponížiť členov nepriateľskej skupiny a to sa často deje prostriedkami tzv. dehumanizácie, ktorá je hanlivým vyjadrovaním sa o členoch opozičného tábora. Dochádza k degradácii určitých spoločenských skupín na úroveň „podľudí“ a k šíreniu nenávisti voči týmto skupinám. 
Poznámka: Otázky na otvorenie diskusie nájdete pripravené na konci každého súvisiaceho článku.