28. marca 2023

• TÉMA | Rasizmus

Ako pracovať s obsahom tejto témy: V prvom kroku si vyberte dokumentárny FILM.
Nasledujúci krok: po prehratí nájdete pod filmom “SÚVISIACE ČLÁNKY”. Pomáhajú uvádzať dokumentárny film do širších kontextov o rasizme.
Súčasťou článkov sú otázky pre otvorenie skupinovej diskusie, ktoré aktivujú kritické myslenie žiakov a študentov.

Miroslava Mišičková

Miroslava Mišičková vyštudovala filozofiu. Počas štúdií sa zaoberala predovšetkým problémami marxistického-feminizmu a dejinami ženského hnutia. V súčasnosti sa venuje sociálnej a politickej feministickej teórii, najmä otázkam ženskej práce a reprodukcie. Pôsobí v Projektovom centre na FiF UK v Bratislave a podieľa sa na výskumných projektoch v oblasti podpory žien vo vede.

Sledujete náš projekt sociálnych sieťach?