Opis udalosti vo vybranom filme:

V Bratislave sa konal protest “proti migrantom a islamizácii Európy”, na ktorý prišli podporiť aj pravicoví radikáli a futbaloví hooligans z Čiech. Na Hodžovom námestí sa stretli obyvatelia Bratislavy, ktorí sa rozhodli blokovať tento nenávistný pochod. K účastníkom zhromaždenia “proti migrantom a islamizácii Európy” prehovoril aj líder mimoparlamentnej strany ĽSNS a župan Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Marián Kotleba. Po skončení protestu došlo pred Hlavnou železničnou stanicou k incidentu kedy extrémisti zaútočili na moslimskú rodinu zo Saudskej Arábie.

Miesto udalosti: Bratislava, Slovensko
Dátum: 20.6.2015
Dĺžka videa: 15 min.

Úlohy a ciele, na ktoré sa chceme zamerať:
1. pozretie dokumentárneho filmu V12: Protest pravicových extrémistov proti utečencom
2. identifikácia momentov, ktoré vo filme V12 vyvolávajú silné emócie (polarizáciu)
3. identifikácia kategorizácie a dehumanizácie voči utečencom v prejavoch účastníkov pochodu pravicových extrémistov
4. identifikácia extrémistickej propagandy a manipulácie účastníkov v príhovoroch
5. analýza súvisiacich odborných komentárov (čítanie a počúvanie s porozumením)
6. diskusia o otázkach na konci každého komentára
7. domáce zadanie: tvorba eseje vychádzajúcej zo skupinovej diskusie o obsahu vybraného filmu a jeho súvisiacich komentárov.

Autori súvisiacich komentárov sú:

Peter Pöthe (psychológ a psychoterapeut)
Pavol Struhár (politológ)
Vladimír Horváth (právnik v oblasti ľudských práv)
Mikuláš Vymětal (evanielický kňaz)
Slovník

1. Extrémistická propaganda: jej cieľom je osloviť, čo najväčšie množstvo prívržencov a mobilizovať k akcii. Vyvoláva dojem, že podobné presvedčenie má, alebo by aspoň mala mať väčšina občanov. Extrémistická propaganda je veľmi nebezpečná, pretože môže legitimizovať násilie voči jej nepriateľskej skupine. Základnými znakmi extrémistickej propagandy sú najmä kategorizácia a dehumanizácia.

2. Polarizácia: Spoločným znakom akéhokoľvek radikalizovaného alebo extrémistického správania je polarizácia - vnímanie spoločnosti rozdelenej na dva proti sebe stojace tábory. Videnie spoločnosti cez pohľad „my – oni“ - ak nie si s nami si proti nám. Rozdelenie spoločnosti na dva nezlučiteľné a proti sebe stojace tábory väčšinou eskaluje v čase určitej spoločenskej krízy. Dôsledkom polarizácie obyvateľov je prehlbovanie neschopnosti viesť dialóg, žiť spolu v rôznorodosti a strata odolnosti voči manipulácii.

3. Dehumanizácia: Pokračovaním procesu polarizácie je snaha ponížiť členov nepriateľskej skupiny a to sa často deje prostriedkami tzv. dehumanizácie, ktorá je hanlivým vyjadrovaním sa o členoch opozičného tábora. Dochádza k degradácii určitých spoločenských skupín na úroveň „podľudí“ a k šíreniu nenávisti voči týmto skupinám. 
Poznámka: Otázky na otvorenie diskusie nájdete pripravené na konci každého súvisiaceho článku.