Situácia na poľsko-bieloruských hraniciach sa začala vyhrocovať začiatkom jesene 2021. Prezident Bieloruska Lukašenko využil ťažkú situáciu ľudí v krajinách mimo Európy (vojny, ekologické a klimatické zmeny, zlá ekonomická situácia,…). Vytvoril podmienky a priestor na nelegálny prechod tisícov ľudí na úteku do susedného Poľska (EÚ). Títo ľudia mnohokrát nevedeli, čo ich čaká. Podľahli dezinformáciám o bezproblémovom prechode do Nemecka cez Poľsko. Nemohli prejsť cez hraničné prechody legálne, pretože ich bieloruské pohraničné sily tlačili do lesov a vyvíjali tlak na nelegálne prechody hraníc cez lesný a bahnistý terén do Poľska. Pokusy týchto ľudí o prechod do EÚ sa mnohokrát končili na obidvoch stranách hranice tvz. “Pushbackmi”, hoci mali po prechode do Poľska (istý čas) právo na azylové konanie. Mnohokrát sa stalo, že na tejto životu nebezpečnej ceste v lesoch zahynuli (vyčerpanie, hlad, smäd, zranenia,podchladenie,..).

Miesto udalosti: Poľsko-bieloruská hranica, Poľsko
Dátum: október 2021
Dĺžka videa: 6 min.