Opis udalosti vo vybranom filme:

Viac ako sto prívržencov ultra pravicovej strany Mariána Kotlebu (ĽSNS), Slovenskej pospolitosti a Dělníckej strany (z Čiech) pochodovala k soche Svätopluka na Bratislavskom hrade.Polícia pochod pravicových extrémistov pod názvom “Národnú púť k soche kráľa Svätopluka” zastavila pred vchodom na Bratislavský hrad. Po neuposluchnutí výzvy na rozídenie sa Polícia pristúpila k zásahu, s cieľom rozpustenia nelegálneho zhromaždenia. Po aktívnom odpore zostalo niekoľko účastníkov pochodu zranených. Súčasne prebiehal protest proti šíreniu myšlienok smerujúcich k potláčaniu ľudských práv a slobôd. Proti šíreniu myšlienok fašizmu a neonacizmu vystúpil ľudskoprávny aktivista Róbert Mihály.

Miesto udalosti: Bratislavský hrad
Dátum: 7.8.2010
Dĺžka videa: 7 min.

Úlohy a ciele, na ktoré sa chceme zamerať:
1. pozretie dokumentárneho filmu V08: Národná púť k soche Svätopluka
2. identifikácia momentov, ktoré vo filme V08 vyvolávajú silné emócie
3. identifikácia kategorizácie a dehumanizácie ľudí v prejavoch účastníkov pochodu extrémistov
4. identifikácia extrémistickej propagandy a manipulácie v príhovoroch a odpovediach účastníkov
5. analýza súvisiacich komentárov (čítanie a počúvanie s porozumením)
6. diskusia o otázkach na konci každého komentára
7. domáce zadanie: tvorba eseje vychádzajúcej zo skupinovej diskusie o obsahu vybraného filmu a jeho súvisiacich komentárov.

Autori súvisiacich komentárov sú:

Klára Jurštáková (doktorandka v oblasti sociálnej psychológie) 
Tomáš Nociar (politológ)
Miloslav Szabó (historik a germanista)
Slovník

1. Extrémistická propaganda: jej cieľom je osloviť, čo najväčšie množstvo prívržencov a mobilizovať k akcii. Vyvoláva dojem, že podobné presvedčenie má, alebo by aspoň mala mať väčšina občanov. Extrémistická propaganda je veľmi nebezpečná, pretože môže legitimizovať násilie voči jej nepriateľskej skupine. Základnými znakmi extrémistickej propagandy sú najmä kategorizácia a dehumanizácia.

2. Polarizácia: Spoločným znakom akéhokoľvek radikalizovaného alebo extrémistického správania je polarizácia - vnímanie spoločnosti rozdelenej na dva proti sebe stojace tábory. Videnie spoločnosti cez pohľad „my – oni“ - ak nie si s nami si proti nám. Rozdelenie spoločnosti na dva nezlučiteľné a proti sebe stojace tábory väčšinou eskaluje v čase určitej spoločenskej krízy. Dôsledkom polarizácie obyvateľov je prehlbovanie neschopnosti viesť dialóg, žiť spolu v rôznorodosti a strata odolnosti voči manipulácii.

3. Dehumanizácia: Pokračovaním procesu polarizácie je snaha ponížiť členov nepriateľskej skupiny a to sa často deje prostriedkami tzv. dehumanizácie, ktorá je hanlivým vyjadrovaním sa o členoch opozičného tábora. Dochádza k degradácii určitých spoločenských skupín na úroveň „podľudí“ a k šíreniu nenávisti voči týmto skupinám. 
Poznámka: Otázky na otvorenie diskusie nájdete pripravené na konci každého súvisiaceho článku.