30. januára 2023

Autor - Tomáš Nociar

PhDr. Tomáš Nociar, PhD - absolvoval magisterské štúdium politológie na Trnavskej univerzite v Trnave a doktorát získal na Katedre politológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde prednáša kurz o pravicovom extrémizme a radikalizme. Vo svojom výskume sa zaoberá ideológiou krajnej pravice a populizmu.

Sledujete náš projekt sociálnych sieťach?