Profil autora - Tomáš Nociar

PhDr. Tomáš Nociar, PhD - absolvoval magisterské štúdium politológie na Trnavskej univerzite v Trnave a doktorát získal na Katedre politológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde prednáša kurz o pravicovom extrémizme a radikalizme. Vo svojom výskume sa zaoberá ideológiou krajnej pravice a populizmu.

V32: Extrémna pravica, terorizmus a homofóbia

Slovensko zažilo tento rok svoj prvý teroristický útok. Na počudovanie mnohých však tento útok neprišiel zo strany vyznávačov islamu, teda moslimov, ale naopak z politického spektra, ktoré ho paradoxne práve od moslimov najviac očakávalo. Keďže útočníkom na Zámockej ulici v Bratislave bol sympatizant neonacizmu, tým politickým spektrom, ktorému možno pripísať tento čin, je extrémna pravica. Tá sa často vyznačuje islamofóbiou, čiže strachom pred islamom a z neho vychádzajúcou...

...zobraziť celý obsah

V05 VLOG: Krajná pravica, (ultra)nacionalizmus a menšiny

Jedným z ústredných a najvýraznejších rozpoznávacích znakov krajne pravicových strán, hnutí a politikov je ich z nacionalizmu vychádzajúca rétorika, ktorá je zameraná proti národnostným, etnickým a náboženským, ale tiež často aj proti sexuálnym menšinám. Tie krajná pravica vo všeobecnosti považuje za hrozby ohrozujúce národ. Predstavitelia krajnej pravice sa síce často bránia obvineniam z nacionalizmu či rasizmu, keď vyhlasujú: „Nie som rasista, nevadia mi, tí a tamtí, ale...“ Žiadna...

...zobraziť celý obsah

V08 VLOG: Prečo štát zasahuje proti extrémistom

Ako je vo všeobecnosti známe, jedným z typických znakov fašistických hnutí bolo obmedzovanie občianskych a politických práv obyvateľov v krajinách, kde sa im podarilo dostať k moci a nastoliť fašistické režimy. Okrem zákazu pôsobenia iných ako fašistických strán sa to prejavovalo aj terorom páchaným na častiach vlastného obyvateľstva – na príslušníkoch rôznych menšín či na politických odporcoch. Hnutia na to využívali vlastné polovojenské oddiely ako aj policajné zložky. Po porážke...

...zobraziť celý obsah

V16 VLOG: Partnerstvá zahraničných extrémistických strán

Správanie a verejné vystupovanie dnešných pravicových extrémistov je v mnohých smeroch rovnaké alebo minimálne veľmi podobné tomu, ktorým sa vyznačovali ich historickí predchodcovia z radov fašistov. Aj preto sú dnešní pravicoví extrémisti označovaní ako neofašisti, teda noví fašisti. Napriek mnohým podobnostiam však existuje aj niekoľko zásadných rozdielov medzi tým, čo nám o fašizme povedia učebnice dejepisu či rôzne dokumentárne filmy a medzi tým, ako sa prezentuje...

...zobraziť celý obsah

Sledujete náš obsah na sociálnych sieťach?