Opis udalosti vo vybranom filme:

Protest pravicových extrémistov v českom Duchcove bol prvým zo série násilných protirómskych protestov leta 2013. Akcia extrémistov , ktorú prišlo podporiť veľké množstvo futbalových hooligans a pravicových extrémistov zo Slovenska začala príhovorom predsedu ultrapravicovej strany DSSS Tomášom Vandasom. Po emotívnych protirómskych príhovoroch sa agresívny dav rozhodol ísť neohlásenou trasou mestom. Skandujúc nenávistné heslá došlo k stretom s policajnými ťažkoodencami. Tí sa snažili zastaviť dav agresívnych extrémistov pred vstupom do ulíc, kde sa zhromaždili Rómovia.

Miesto udalosti: Duchcov, Česká republika
Dátum: 22.6.2013
Dĺžka videa: 7 min.

Úlohy a ciele, na ktoré sa chceme zamerať:
1. pozretie dokumentárneho filmu V03: Protirómsky protest pravicových extrémistov v Duchcove
2. identifikácia momentov, ktoré vo filme V03 vyvolávajú silné emócie a sú spúšťačom polarizácie
3. identifikácia kategorizácie a dehumanizácie Rómov v prejavoch účastníkov protirómskeho protestu
4. identifikácia extrémistickej propagandy a manipulácie davu
5. analýza súvisiacich komentárov (čítanie a počúvanie s porozumením)
6. diskusia o otázkach na konci každého komentára
7. domáce zadanie: tvorba eseje vychádzajúcej zo skupinovej diskusie o obsahu vybraného filmu a jeho súvisiacich komentárov.

Autori súvisiacich komentárov sú:

Peter Pöthe (psychológ)
Estera Kövérová (odborná pracovníčka s mládežou)
Marek Vadas (spisovateľ a publicista)
Slovník

1. Extrémistická propaganda: jej cieľom je osloviť, čo najväčšie množstvo prívržencov a mobilizovať k akcii. Vyvoláva dojem, že podobné presvedčenie má, alebo by aspoň mala mať väčšina občanov. Extrémistická propaganda je veľmi nebezpečná, pretože môže legitimizovať násilie voči jej nepriateľskej skupine. Základnými znakmi extrémistickej propagandy sú najmä kategorizácia a dehumanizácia.

2. Polarizácia: Spoločným znakom akéhokoľvek radikalizovaného alebo extrémistického správania je polarizácia - vnímanie spoločnosti rozdelenej na dva proti sebe stojace tábory. Videnie spoločnosti cez pohľad „my – oni“ - ak nie si s nami si proti nám. Rozdelenie spoločnosti na dva nezlučiteľné a proti sebe stojace tábory väčšinou eskaluje v čase určitej spoločenskej krízy. Dôsledkom polarizácie obyvateľov je prehlbovanie neschopnosti viesť dialóg, žiť spolu v rôznorodosti a strata odolnosti voči manipulácii.

3. Dehumanizácia: Pokračovaním procesu polarizácie je snaha ponížiť členov nepriateľskej skupiny a to sa často deje prostriedkami tzv. dehumanizácie, ktorá je hanlivým vyjadrovaním sa o členoch opozičného tábora. Dochádza k degradácii určitých spoločenských skupín na úroveň „podľudí“ a k šíreniu nenávisti voči týmto skupinám. 
Poznámka: Otázky na otvorenie diskusie nájdete pripravené na konci každého súvisiaceho článku.