Profil autora - Estera Kövérová

Estera Kövérová sa venuje terénnej práci s mladými ľuďmi v organizácii Mládež ulice už vyše desať rokov. Vyštudovala Pedagogickú fakultu Univerzity Komenského odbor psychológia - občianska výchova a Filozofickú fakultu UK odbor filozofia. Vo svojej dizertačnej práci zo školskej pedagogiky sa zaoberala otázkami úspešnosti mladých ľudí z marginalizovaných rómskych komunít vo formálnom vzdelávaní. Už niekoľko rokov sa prakticky aj výskumne venuje téme radikalizácie a extrémizmu v rámci práce s mládežou. Momentálne sa okrem tejto témy zaoberá aj témou zobrazovania násilia v intímnych vzťahoch.

V32: Cesta k radikalizácii

Výskum Centra pre výskum etnicity a kultúry (Mladí a extrémizmus, 2022) ukázal, že mladí sú síce otvorenejší a rešpektujúcejší oproti inakosti a menšinám, podporujú demokratické princípy a inštitúcie, ich dôvera v inštitúcie na lokálnej úrovni (škola, samospráva) je však podľa výskumu nízka. Mladí ľudia majú pocit, že lokálne inštitúcie si neplnia úlohy, ktoré by mali, a nemajú sa preto v prípade problémov na koho obrátiť. Majú pocit že ich problémy v obci či meste nikto nerieši...

...zobraziť celý obsah

V05 VLOG: Extrémizmus a sociálne hodnoty

Kedy sa z bežného názoru stáva extrémistický? Kedy o človeku možno povedať, že je extrémista? V literatúre nájdeme množstvo definícií extrémizmu a radikalizácie. Niekedy sa však stáva, že definície sú príliš abstraktné na to, aby sme na základe nich dokázali pomenovať veci, ktoré sa okolo nás dejú. V súvislosti s definíciou radikalizácie a extrémizmu sa často spomína konflikt s demokratickými hodnotami spoločnosti. Čo to ale vlastne „demokratické hodnoty“ sú? Na to, aby sme tento...

...zobraziť celý obsah

V51 VLOG: Násilie na ženách poskytujúcich sexuálne služby

V spoločnosti je rozšírený názor, že ženy pracujúce v sexbiznise nemôžu byť znásilnené. Musia sa podvoliť každému mužovi, ktorý o to prejaví záujem. Z ich povolania vyplýva, že by mali byť vždy k dispozícii. Sexuálne násilie u ženy, ktorá musí chcieť sex za každých okolností vyznieva nezmyslene. Opak je však pravdou. Ženy pracujúce v sexbiznise zažívajú rôzne druhy násilia či už v intímnych alebo klientskych vzťahoch a ocitajú sa dennodenne v zraniteľných situáciách, ktoré ohrozujú ich život...

...zobraziť celý obsah

V03 VLOG: Propaganda pravicových extrémistov

V krátkom videu z demonštrácie v Duchcove si máme možnosť vypočuť predslov lídra ultrapravicovej DSSS (Dělnické strany sociální spravedlnosti), ktorým vysvetľuje prítomným dôvod zhromaždenia: „Zišli sme sa, aby sme upozornili na jav, ktorý sa rozrastá ako rakovina celou republikou – zvýhodňovanie neprispôsobivých občanov a vzrastajúca kriminalita, ktorá nemá obdoby. Pretože to, čo sa deje v posledných rokoch, je niečo neuveriteľného a musíme to zastaviť. Nemôžeme...

...zobraziť celý obsah

V41 VLOG: Extrémizmus a polarizácia spoločnosti

Spoločným znakom akéhokoľvek radikalizovaného alebo extrémistického správania je v prvom rade vnímanie spoločnosti rozdelenej na dva proti sebe stojace tábory. Videnie spoločnosti cez pohľad „my – oni“ – ak nie si s nami si proti nám. V súčasnosti sú to napríklad tí, ktorí bezvýhradne dôverujú očkovaniu a tí, ktorí očkovanie zatracujú. Akékoľvek menej vyhranené názory nie sú vo verejnom priestore tak počuteľné, pretože nerezonujú v online diskusiách na sociálnych...

...zobraziť celý obsah

V51 VLOG: Mediálne zobrazovanie násilia mužov voči ženám

Násilie v našej spoločnosti nadobúda rôzne podoby a formy – od toho najviac viditeľného fyzického násilia, až po násilie inštitucionálne, ktoré je súčasťou štandardných spoločenských štruktúr. Tie sú tvorené tak, aby zvýhodňovali určité skupiny ľudí na úkor iných. Napríklad školský systém, ktorý zvýhodňuje mladých ľudí z majoritnej populácie, tým že im umožňuje vzdelávať sa v bežných školách, na základe čoho majú potom väčšiu šancu uspieť v pracovnom živote. Na rozdiel od nich sa deti...

...zobraziť celý obsah

Sledujete náš obsah na sociálnych sieťach?