Slovensko zažilo tento rok svoj prvý teroristický útok. Na počudovanie mnohých však tento útok neprišiel zo strany vyznávačov islamu, teda moslimov, ale naopak z politického spektra, ktoré ho paradoxne práve od moslimov najviac očakávalo. Keďže útočníkom na Zámockej ulici v Bratislave bol sympatizant neonacizmu, tým politickým spektrom, ktorému možno pripísať tento čin, je extrémna pravica. Tá sa často vyznačuje islamofóbiou, čiže strachom pred islamom a z neho vychádzajúcou nenávisťou a vníma islam a jeho vyznávačov ako rôzne typy hrozieb, vrátane tej bezpečnostnej. V tejto súvislosti považuje extrémna pravica islam, okrem iného, za rozpínajúce sa a násilné náboženstvo, ktoré je zdrojom terorizmu. Islamistický terorizmus samozrejme existuje, lenže znak rovnosti, ktorý sa snaží extrémna pravica nakresliť medzi islam a terorizmus je falošná. Navyše aktuálne je to práve extrémna pravica, ktorá predstavuje hlavný zdroj teroristickej hrozby. Dokazuje to nielen spomínaný útok v Bratislave, ale napríklad aj situácia v Spojených štátoch amerických, kde má podľa štatistík extrémna pravica na svedomí najviac obetí teroristických činov za uplynulých 20 rokov.[1]

Motivácia niektorých predstaviteľov extrémnej pravice páchať násilie či v krajných prípadoch aj teroristické činy vychádza pritom z ich nenávistnej ideológie, ktorá je namierená voči rôznym skupinám obyvateľstva. Okrem nepriateľského postoja k rôznym národnostným, náboženským či etnickým menšinám, o ktorom som písal v jednom z predošlých textov a príkladom ktorého je spomínaná islamofóbia, je typickým znakom extrémnej pravice aj homofóbia (strach vyúsťujúci často do nenávisti voči sexuálnym menšinám). Dôkazom šírenia tejto politiky strachu je aj skutočnosť, že obeťami spomínaného teroristického činu sa stali práve dvaja ľudia z LGBTQI menšiny.

Jej predstaviteľov*ky a podporovateľov*ky extrémna pravica pravidelne obviňuje, že sú akousi „homolobby“, ktorá šíri „LGBT propagandu“ prostredníctvom takzvanej „gender (resp. rodovej) ideológie“. Kým dnes však neexistuje žiadny seriózny odborník či odborníčka na ideológie, ktorý*á by súhlasil s tvrdením, že existuje „gender ideológia“, v prípade extrémnej pravice sa táto odborná obec naopak zhoduje, že ide o skutočnú ideológiu, ktorej jadro tvorí okrem xenofóbneho ultranacionalizmu aj autoritárstvo. To vníma rôzne témy, vrátane problematiky sexuálnych menšín, predovšetkým ako otázky „práva a poriadku“, a tým je potrebné buď predchádzať prostredníctvom „tradičnej morálky“ alebo riešiť tvrdým represívnym prístupom.

Sexuálne menšiny sú tak extrémnou pravicou vnímané ako niečo deviantné, zvrátené a zvrhlé, čo má údajne ohrozovať takzvanú tradičnú rodinu, založenú na heterosexuálnom zväzku muža a ženy. Extrémna pravica však pritom mnohokrát ignoruje sociálne a sociálno-patologické javy, ktoré predstavujú objektívne ohrozenie rodín ako napríklad alkoholizmus či domáce násilie. Tento postoj považujúci heterosexualitu za niečo prirodzené a homosexualitu naopak za niečo neprirodzené (odborne nazývaný aj heteronormativita) ignoruje vedecké poznatky a fakty o tom, že homosexualita je vrodená a že aj v prírode existujú homosexuálne vzťahy medzi rôznymi živočíšnymi druhmi.

Na záver tak možno konštatovať, že je zavádzajúce hovoriť o akejsi „gender ideológii“, ako to robí extrémna. Prijímanie ako aj odmietanie ľudí s odlišnou sexuálnou orientáciou, resp. podpora alebo nesúhlasný postoj k otázke práv sexuálnych menšín, sú totiž ideologicky ovplyvnené.

Postoj človeka k týmto témam tak záleží od toho, či má hodnotovo bližšie k takým ideológiám a postojom, ktoré sú otvorené vedeckým poznatkom a odborným názorom ako aj k tolerancii a akceptácii iného, alebo naopak k takým, pre ktoré je typické šírenie predsudkov, poloprávd, neprávd, strachu a nenávisti.


[1] https://www.theguardian.com/us-news/2021/sep/08/post-911-domestic-terror

Otázky na otvorenie diskusie:

1. Autor textu tvrdí, že rovnica islam = terorizmus je falošná. Prečo? Prečo sa podľa teba v spoločnosti islam tak často spája s terorizmom?

2. Akými znakmi sa vyznačuje extrémna pravica? Predstavujú ju len „náckovia“ s vyholenými lebkami a ťažkými topánkami?

3. Stretli ste sa už s výrazom „gender ideológia“? Kto a v akej súvislosti používa toto spojenie?
Po diskusii pokračujte na ďalší komentár alebo Vlog zo skupiny súvisiacich článkov.