Profil autora - Oto Hudec

Oto Hudec je slovenský multimediálny umelec, ktorý vytvoril a vystavil svoje nedávne práce na Slovensku, v Rakúsku, Južnej Kórei, Cabo Verde, Portugalsku a USA. Tvorí videá, nástenné maľby, animácie, sochy a diela pre verejné priestranstvá o imigrácii, utečencoch, klimatickej kríze a dopadoch globalizácie na životné prostredie. Jeho projekty často zahŕňajú utopickú perspektívu ako spôsob, ako porozumieť produkcii potravín, energií, sleduje premeny priemyselnej krajiny alebo úbytok včiel. Pri témach klimatickej zmeny, ekológie a udržateľnosti, sa namiesto hľadania nových vedeckých riešení zameriava skôr na to, ako to dosiahli kočovní a domorodí obyvatelia. Často spolupracuje na projektoch s deťmi a mládežou zo znevýhodnených komunít. Od roku 2013 pracuje na participatívnom projekte s rómskymi deťmi na Slovensku - Projekt Karavan spolu s výtvarníčkou Danielou Krajčovou. Je finalistom ceny Oskara Čepana pre mladých umelcov v roku 2012 na Slovensku. Je členom iniciatívy Nestrácajme čas.

V28: Klimatické zmeny a ľudia na úteku

V čase písania tohto textu (september r. 2022) žijeme tu v Európe v období neistoty. Epidémiu koronavírusu vystriedala vojna za hranicami, následná energetická kríza, inflácia a postupne stále väčší dopad klimatickej zmeny na náš život. Napriek tomu žijeme na kontinente, ktorý je pre väčšinu obyvateľov tejto planéty synonymom hojnosti. Na kontinente, kde sa začala hospodárska aj priemyselná revolúcia, urýchlená spaľovaním fosílnych palív. Okázalé bohatstvo európskych veľkomiest a ich honosných...

...zobraziť celý obsah

Sledujete náš obsah na sociálnych sieťach?