30. januára 2023

Autor - Katarína Cíbiková

Venuje sa spoločenským témam a aktivizmu. Zaujíma sa o politické dianie, ktoré pravidelne komentuje na svojich sociálnych sieťach. Je administrátorkou FB skupiny "Dobre.". Okrem toho sa angažuje aj v iniciatíve "Mier Ukrajine".

Sledujete náš projekt sociálnych sieťach?