Profil autora - Peter Halama

Peter Halama je psychológ. Venuje sa najmä osobnostným a kognitívnym faktorom optimálneho psychologického fungovania, v súčasnosti vedie projekt psychologických súvislostiach nepodložených informácií a presvedčení súvisiacich s pandémiou COVID-19. Pôsobí ako vedúci Ústavu experimentálnej psychológie Centra spoločenských a psychologických vied SAV a prednáša na Katedre psychológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity. Je členom viacerých vedeckých kolégií a komisií doma aj v zahraničí. Je zapojený do domácich aj medzinárodných vedeckých projektov a výskumných sietí. Je autorom a editorom viacerých knižných publikácií a desiatok vedeckých štúdií.

V33: Spoločenské dôsledky konšpiračných presvedčení

V predchádzajúcich rokoch sme boli svedkami viacerých udalostí, o ktorých by sme sa ešte pred pár rokmi ani nenazdali, že by sa vôbec mohli udiať. Myslím tým prípady veľmi silného, radikálneho a agresívneho vystúpenia proti štátnym či verejnými inštitúciám či osobám, ktoré tieto inštitúcie predstavujú. V zahraničí asi najviac zarezonoval útok na americký Kapitol, keď dav ľudí protestujúcich proti výsledku volieb, v ktorých Donald Trump prehral boj o druhé funkčné...

...zobraziť celý obsah

Sledujete náš obsah na sociálnych sieťach?