Profil autora - Radek Kubala

Radek Kubala pracuje pre organizáciu Re-set: platformu pre sociálne-ekologickú transformáciu. Pôsobí v celosvetovom hnutí za klimatickú spravodlivosť, v minulosti pôsobil ako koordinátor klimatickej kampane Greenpeace Slovensko. Je jedným zo zakladateľov grassrootového hnutia „Limity sme my“. Bol taktiež súčasťou lokálnej skupinu „Hnutie DUHA Brno“ a európskej organizácie „Mladých priateľov Zeme“. Pracoval v Denníku Referendum na pozícii redaktora.

V60: Klimatická kríza a rasizmus

„Klimatický rasizmus je zakotvený v samotnom fungovaní klimatických zmien. Z historického hľadiska je dokázané, že najviac emisií skleníkových plynov vypustili bohatšie štáty globálneho severu, a to najmä vďaka spaľovaniu uhlia, ropy a plynu. Za dve tretiny všetkých vypustených emisií od začiatku priemyselnej revolúcie môže podľa štúdií len deväťdesiat firiem, z nich väčšina sídli na globálnom severe.“ Slávnej Parížskej konferencii, na ktorej zástupcovia štátov podpísali jednu z prvých dohôd o...

...zobraziť celý obsah

V60: Klimatická kríza ako sociálny problém

Klimatickú krízu, ktorá je spôsobená vypúšťaním emisií skleníkových plynov spaľovaním fosílnych palív, máme často vo zvyku vnímať len ako environmentálny problém, ktorý nemá celospoločenské presahy. Je to pre nás otázka sucha, záplav, lesných požiarov, tropických cyklónov a ďalších extrémov počasia, ktoré bežne spájame so svetom prírody. V nasledujúcej úvahe by som však rád načrtol perspektívu, ktorá stavia problém klimatickej krízy do širších spoločenských súvislostí. Problémy spojené so...

...zobraziť celý obsah

Sledujete náš projekt sociálnych sieťach?