30. januára 2023

Autor - Miroslava Mišičková

Miroslava Mišičková vyštudovala filozofiu. Počas štúdií sa zaoberala predovšetkým problémami marxistického-feminizmu a dejinami ženského hnutia. V súčasnosti sa venuje sociálnej a politickej feministickej teórii, najmä otázkam ženskej práce a reprodukcie. Pôsobí v Projektovom centre na FiF UK v Bratislave a podieľa sa na výskumných projektoch v oblasti podpory žien vo vede.

Sledujete náš projekt sociálnych sieťach?