Profil autora - Iniciatíva Nebudeme ticho

Iniciatíva Nebudeme ticho! sa od roku 2018 venuje reprodukčnej spravodlivosti a spája ju s ďalšími feministickými bojmi. Členky iniciatívy organizujú pochody, diskusie, priame akcie, pripravujú anal‎ýzy a týmto spôsobom medzi ľudí i do médií prinášajú témy tý‎kajúce sa sexuálnych a reprodukčn‎ých práv a zdravia a reprodukčnej spravodlivosti. Spája ich feministické vnímanie sveta a z neho vychádzajúce odhodlanie prispievať k takej predstave spoločnosti bez tried, ktorej súčasťou budú rodová, rasová, spoločenská a ekologická spravodlivosť a dodržiavanie ľudských práv vrátane sexuálnych a reprodukčných práv.

V51: Spravodlivá spoločnosť a interrupcie

Iniciatívu Nebudeme ticho! sme založili v roku 2018. Reagovali sme na to, že sa vtedy v parlamente roztrhlo vrece s návrhmi, ktorými poslanci a poslankyne chceli buď takmer úplne zakázať vykonávanie umelého prerušenia tehotenstva (interrupcií), alebo prístup k nim pre niektoré ženy a osoby s maternicou veľmi sťažiť. Postupne sme však zistili, že nás nespája len hnev vyvolaný snahami ovládať naše telá a životy. Zistili sme, že máme podobné predstavy o tom, ako by mala vyzerať spoločnosť...

...zobraziť celý obsah

Sledujete náš obsah na sociálnych sieťach?