28. marca 2023

Autor - Lucia Szabová

Lucia Szabová (1982) je klimatická aktivistka a venuje sa komunikácii a stratégiám na ochranu pred zmenou klímy. Od roku 2005 pracovala pre Greenpeace Slovensko ako hovorkyňa ale venovala sa aj iným oblastiam, hlavne práci s dobrovoľníkmi, školeniam či digitálnej mobilizácii. Bola v tíme, ktorý viedol úspešné kampane, ako bola najväčšia environmentálna offline petícia na zmenu zákonov proti ťažbe uránu na Slovensku, kampaň na vytvorenie zákona o starých environmentálnych záťažiach alebo zastavenie uhoľnej elektrárne v Trebišove. Počas materskej dovolenky v roku 2019 bola jednou z prvých žien, ktoré založili Znepokojené matky - organizáciu, ktorá sa zaoberá mobilizovaním rodičov na presadzovanie systémových zmien v oblasti ochrany klímy. Okrem tohto pôsobenia dnes koordinuje platformu organizácií pod názvom Klimatická koalícia a spolupracuje s viacerými slovenskými aj zahraničnými organizáciami na rôznych témach ochrany klímy, presadzovaniu legislatívnych a systémových zmien a tvorbe aj uskutočňovaní kampaňových a komunikačných stratégií.

Sledujete náš projekt sociálnych sieťach?