Profil autora - Anton Vydra

doc. Mgr. Anton Vydra, PhD. je filozof a publicista. Vyštudoval filozofiu na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave, kde v súčasnosti aj pôsobí. Venuje sa dejinám stredovekej a novovekej filozofie, interpretácii filozofických textov a francúzskej filozofii 20. storočia. V rokoch 2015 až 2019 pracoval ako redaktor a neskôr ako zástupca šéfredaktora v časopise .týždeň. Je autorom série kníh z oblasti filozofie, ako aj dvoch knižných rozhovorov o Dominikovi Tatarkovi a Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. Jeho posledná kniha Záhyby slov vyšla vo vydavateľstve W Press v roku 2021.

V13: Dejiny davovej nenávisti

Najprv to pulzuje v malých skupinkách. Tu si niekto zanadáva na politikov, tam zakľaje na tých, ktorí vyznávajú iné hodnoty. Ďalší sa pridá a pridá sa aj tretí. Potom štvrtý, piaty, šiesty. Ešte to nie je dav, ale už sa rodí. Ani vtedy, keď vznikne niekoľko takto frustrovaných komunít, to ešte nebude dav, ale už rastie. A potom príde podnecovateľ. Jedna vec je pátrať po vysvetlení toho, ako vzniká, ako sa ovláda a ako kontroluje nenávistný dav. Druhá zas je pýtať sa, či sa v...

...zobraziť celý obsah

Sledujete náš obsah na sociálnych sieťach?