28. marca 2023

Autor - Vanesa Bohunská

Vanesa Bohunská je študentkou religionistiky na Univerzite Komenského v Bratislave. Vo svojej bakalárskej práci ako aj krátkej štúdii sa venovala témam orientalizmu, spirituality, či vplyvom modernizácie na akulturáciu hinduizmu na Západe. Zaujíma sa o témy postkolonializmu, orientalizmu a kultúrneho relativizmu.

Sledujete náš projekt sociálnych sieťach?