• Komentáre

Príspevky autorov (Vlog, komentár) sa vždy odvolávajú na konkrétny FILM. Ten nájdete v súvisiacich článkoch na konci každého komentára.
Poznámka: Film, komentár a VLOG tvoria jeden celok, ktorý má svoje indexové označenie (napríklad V01).

V02 VLOG: Postpravda a protirómske demonštrácie

Slovom roka 2016 sa v Nemecku stalo prídavné meno postfaktický (postfaktisch). V Oxfordskom slovníku získal titul Slovo roka anglický ekvivalent tohto termínu – postpravdivý (post-truth). Obe sa často používali v súvislosti s dvoma kampaňami – prezidentskou pred zvolením amerického prezidenta Donalda Trumpa a politickou pred hlasovaním o vystúpení Veľkej Británie z Európskej únie – brexitom. Zároveň však tieto pojmy zľudoveli a vyjadrujú, že pri formovaní verejnej mienky nehrajú primárnu úlohu...

...zobraziť celý obsah

V13 VLOG: Psychológia davu

Naša spoločnosť má v sebe, bohužiaľ, veľmi silno zakorenený názor, že davy ľudí sú nebezpečné, že sa ich treba báť, treba ich spacifikovať, často aj za použitia násilia, pretože to vlastne ináč nejde. Je to jediný spôsob, ako zachovať poriadok. Napriek veľkému množstvu výskumu je tento názor či teória “davovej psychózy” vnímaná vo veľkej časti spoločnosti ako tá správna. Zaslúžil sa o to hlavne Francúz Gustave Le Bon, ktorého kniha „Psychológia davu“ je stále považovaná za dobrý zdroj...

...zobraziť celý obsah

V05 VLOG: Nízka schopnosť výchovy k demokratickému občianstvu

Na príklade Krásnej Hôrky sa stretávajú všetky témy radikalizácie a fašizácie postsocialistickej slovenskej spoločnosti. Prívlastok postsocialistický tu má pritom kľúčový význam, lebo súvisí s hlavným zdrojom konfliktu, najmä s majetkovými vzťahmi, ktoré zaznamenali dramatické zmeny v súvislosti so socializmom aj postsocializmom. Pri radikalizácii spoločnosti si možno klásť otázku, prečo sa v našich pomeroch prejavuje ako radikálny populizmus, ktorý som nazval dedinský fašizmus. Základom...

...zobraziť celý obsah

V33: Matky transrodových detí, spojme sa!

V roku 2018 som natočila video s názvom Transfokácia po zatienení (23 min., angl. Post-Eclipse Transfocation), kde je prostredníctvom striedania dvoch statických záberov zachytené rozprávanie protagonistky Rominy Kollárik. Romina sugestívne rozpráva o svojich skúsenostiach, energicky gestikuluje a veľmi rýchlo nás vtiahne do svojho sveta. Toto video upozorňuje na náročnú situáciu transrodových osôb na Slovensku, kde stále prevláda nevedomosť o téme transrodovosti, spojená...

...zobraziť celý obsah

V51: Spravodlivá spoločnosť a interrupcie

Iniciatívu Nebudeme ticho! sme založili v roku 2018. Reagovali sme na to, že sa vtedy v parlamente roztrhlo vrece s návrhmi, ktorými poslanci a poslankyne chceli buď takmer úplne zakázať vykonávanie umelého prerušenia tehotenstva (interrupcií), alebo prístup k nim pre niektoré ženy a osoby s maternicou veľmi sťažiť. Postupne sme však zistili, že nás nespája len hnev vyvolaný snahami ovládať naše telá a životy. Zistili sme, že máme podobné predstavy o tom, ako by mala vyzerať spoločnosť...

...zobraziť celý obsah

V03 VLOG: Propaganda pravicových extrémistov

V krátkom videu z demonštrácie v Duchcove si máme možnosť vypočuť predslov lídra ultrapravicovej DSSS (Dělnické strany sociální spravedlnosti), ktorým vysvetľuje prítomným dôvod zhromaždenia: „Zišli sme sa, aby sme upozornili na jav, ktorý sa rozrastá ako rakovina celou republikou – zvýhodňovanie neprispôsobivých občanov a vzrastajúca kriminalita, ktorá nemá obdoby. Pretože to, čo sa deje v posledných rokoch, je niečo neuveriteľného a musíme to zastaviť. Nemôžeme...

...zobraziť celý obsah

V41 VLOG: Extrémizmus a polarizácia spoločnosti

Spoločným znakom akéhokoľvek radikalizovaného alebo extrémistického správania je v prvom rade vnímanie spoločnosti rozdelenej na dva proti sebe stojace tábory. Videnie spoločnosti cez pohľad „my – oni“ – ak nie si s nami si proti nám. V súčasnosti sú to napríklad tí, ktorí bezvýhradne dôverujú očkovaniu a tí, ktorí očkovanie zatracujú. Akékoľvek menej vyhranené názory nie sú vo verejnom priestore tak počuteľné, pretože nerezonujú v online diskusiách na sociálnych...

...zobraziť celý obsah

V51 VLOG: Mediálne zobrazovanie násilia mužov voči ženám

Násilie v našej spoločnosti nadobúda rôzne podoby a formy – od toho najviac viditeľného fyzického násilia, až po násilie inštitucionálne, ktoré je súčasťou štandardných spoločenských štruktúr. Tie sú tvorené tak, aby zvýhodňovali určité skupiny ľudí na úkor iných. Napríklad školský systém, ktorý zvýhodňuje mladých ľudí z majoritnej populácie, tým že im umožňuje vzdelávať sa v bežných školách, na základe čoho majú potom väčšiu šancu uspieť v pracovnom živote. Na rozdiel od nich sa deti...

...zobraziť celý obsah

V01 VLOG: Dve strany jedného sveta

Video dokumentuje ostravskú demonštráciu neofašistickej scény, ktorú tvorilo české aj zahraničné publikum. V krátkosti zobrazuje aj pokojnú náladu rómskeho zhromaždenia. Je až zarážajúce, aká na ňom bola pokojná atmosféra. Najmä ak zohľadníme, aké násilie sa odohrávalo na druhej strane. Áno, a bohužiaľ, sú to dve strany. Dve strany jedného sveta. Dva tábory, ktoré v skutočnosti rozdeľujú len dve veci. Jedna je zámer mysle a druhou sú sociologicko-psychologické východiská. Aký je zámer...

...zobraziť celý obsah

V22 VLOG: Útek do bunkrov

Tento text píšem 24. marca 2022, teda len niečo vyše mesiaca po predošlom texte. Moje najhoršie obavy sa naplnili. Vojna na Ukrajine vypukla s takou intenzitou a krutosťou, že sa označuje za najväčšiu humanitárnu a migračnú krízu od druhej svetovej vojny. O osudoch ľudí, akými boli babuška Aleksandra a deduško Ivan, sa mi už nepodarilo zistiť viac: nedá sa s nimi spojiť a všetky moje kontakty poutekali.  Polovica ukrajinských detí, ktorých je dokopy 7,5 milióna, musela opustiť svoje domovy...

...zobraziť celý obsah