• Komentáre

Príspevky autorov (Vlog, komentár) sa vždy odvolávajú na konkrétny FILM. Ten nájdete v súvisiacich článkoch na konci každého komentára.
Poznámka: Film, komentár a VLOG tvoria jeden celok, ktorý má svoje indexové označenie (napríklad V01).

V41: O falošnom antifašizme

20. storočie bolo „storočím extrémov“ (Eric Hobsbawm), to znamená storočím masových totalitných hnutí. Komunizmus a fašizmus síce neboli v nijakom prípade identické, naopak, pokiaľ ide o ideológiu, v zásadných otázkach sa odlišovali. Kým komunisti sa hlásili k dedičstvu osvietenstva a emancipácie, v najširšom zmysle oslobodenia spod akéhokoľvek spoločenského útlaku pre všetkých vykorisťovaných bez rozdielu, fašizmus si uzurpoval slobodu pre vyvolený...

...zobraziť celý obsah