28. marca 2023

• O pravicovom extrémizme

V tejto časti nájdete video komentáre ( VLOG-y ) a textové komentáre o pravicovom extrémizme, xenofóbii a intolerancii.

Príspevky autorov (Vlog, komentár) sa vždy odvolávajú na konkrétny FILM. Ten nájdete v súvisiacich článkoch na konci každého komentára.
Poznámka: Film, komentár a VLOG tvoria jeden celok, ktorý má svoje indexové označenie (napríklad V01).

Soňa Holúbková

Soňa Holúbková skončila štúdium psychológie na Karlovej univerzite v Prahe a od začiatku profesionálnej kariéry pracovala s ľuďmi – najprv vo veľkej fabrike, potom kurátorka pre mládež a riešenie ich kritických situácií, psychológ v manželskej poradni a neskôr riaditeľka denného pobytu pre zdravotne postihnuté deti a mládež, na ministerstve práce sociálnych vecí a rodiny. Doteraz je aktívna v treťom sektore – oblasť poradenstva, sociálnych služieb a zvyšovania kvality života ľudí s postihnutím v bežnom živote v susedstve ďalších ľudí. Od roku 1990 spoluorganizovala medzinárodný festival tvorivosti a fantázie Jašidielňa, ktorý po 25.ročníkoch naplnil svoje poslanie a následne komunitný festival Inter Nos ( Medzi nami ), ktorého 5 ročníkov spojilo rôzne organizácie v Žiline na podporu prijatia všetkých ľudí.

Sledujete náš projekt sociálnych sieťach?