Petra Baginová

Mina P. Baginová je sociálna antropologička a výskumníčka v oblasti sociálnych hnutí a protestov. V súčasnosti pracuje na projekte pod záštitou University College London (UCL) a Karlovej Univerzite v Prahe, v rámci ktorého sa zaoberá súčasnými feministickými mobilizáciami stúpajúcich proti krajne pravicovej politike vo východnej a strednej Európe. Jej predchádzajúci výskum sociálnych hnutí zahŕňa prácu v Latinskej Amerike, ako aj v Grécku a Turecku. Je vedúcou programu pre AAN (Applied Anthropology Network), sieť aplikovanej antropológie v Európe.

Sledujete náš projekt sociálnych sieťach?