28. marca 2023

• Vlog-y

Autori video komentárov (VLOG-ov) sa vždy odvolávajú k dokumentárnemu FILMU, ktorý nájdete v súvisiacich článkoch na konci každého Vlog-u (resp. komentára).

Poznámka: Film, komentár a VLOG tvoria jeden celok, ktorý má svoje indexové označenie (napríklad V01).