• v5

V05 VLOG: Extrémizmus a sociálne hodnoty

Kedy sa z bežného názoru stáva extrémistický? Kedy o človeku možno povedať, že je extrémista? V literatúre nájdeme množstvo definícií extrémizmu a radikalizácie. Niekedy sa však stáva, že definície sú príliš abstraktné na to, aby sme na základe nich dokázali pomenovať veci, ktoré sa okolo nás dejú. V súvislosti s definíciou radikalizácie a extrémizmu sa často spomína konflikt s demokratickými hodnotami spoločnosti. Čo to ale vlastne „demokratické hodnoty“ sú? Na to, aby sme tento...

...zobraziť celý obsah

V05 VLOG: Krajná pravica, (ultra)nacionalizmus a menšiny

Jedným z ústredných a najvýraznejších rozpoznávacích znakov krajne pravicových strán, hnutí a politikov je ich z nacionalizmu vychádzajúca rétorika, ktorá je zameraná proti národnostným, etnickým a náboženským, ale tiež často aj proti sexuálnym menšinám. Tie krajná pravica vo všeobecnosti považuje za hrozby ohrozujúce národ. Predstavitelia krajnej pravice sa síce často bránia obvineniam z nacionalizmu či rasizmu, keď vyhlasujú: „Nie som rasista, nevadia mi, tí a tamtí, ale...“ Žiadna...

...zobraziť celý obsah

V05 VLOG: Nízka schopnosť výchovy k demokratickému občianstvu

Na príklade Krásnej Hôrky sa stretávajú všetky témy radikalizácie a fašizácie postsocialistickej slovenskej spoločnosti. Prívlastok postsocialistický tu má pritom kľúčový význam, lebo súvisí s hlavným zdrojom konfliktu, najmä s majetkovými vzťahmi, ktoré zaznamenali dramatické zmeny v súvislosti so socializmom aj postsocializmom. Pri radikalizácii spoločnosti si možno klásť otázku, prečo sa v našich pomeroch prejavuje ako radikálny populizmus, ktorý som nazval dedinský fašizmus. Základom...

...zobraziť celý obsah

V05 VLOG: Prelomový moment radikálnej pravice na Slovensku

29. septembra 2012 vstúpili prívrženci Ľudovej strany Naše Slovensko (ĽSNS) pod vedením Mariána Kotlebu do obce Krásnohorské Podhradie na južnom Gemeri. Dôvodom ich protestu bola existencia miestnej rómskej osady medzi obcou a hradom. Osada, ktorú miestni volajú Tábor, stojí na nevysporiadaných pozemkoch. V súčasnosti je domovom pre 1100 obyvateľov rómskej národnosti, pričom „dole“ v obci žije ďalších 1500 obyvateľov – slovenskej, maďarskej aj rómskej národnosti. Marián Kotleba sa v obci...

...zobraziť celý obsah

V05 VLOG: Vojna je zbytočná

Video z Krásnohorského podhradia nám ukazuje, kam až môže zájsť, keď sa necháme burcovať iba jednou stranou pohľadu na vec. Video je z roku 2012, kedy termín “Fake News” alebo “Hoax” ešte neboli natoľko rozšírené ako dnes. Práve tak by sme mohli nazvať mnoho vecí, ktoré vo videu odznelo. Rovnako môžeme použiť aj slová stereotyp alebo predsudok.  Príbeh situácie v Krásnohorskom podhradí je ako spúšťač emotívnej reakcie, ktorú pán inžinier Marián Kotleba využíva na politickú kampaň. V tomto texte...

...zobraziť celý obsah

V05: Z rasizmu na Slovensku ťažia aj politici

Jeden z prieskumov Slovenskej akadémie vied z roku 2008 ukázal, že vyše 68 percent opýtaných by malo problém s tým, keby sa do ich susedstva nasťahovala rodina rómskeho pôvodu. Zároveň z výsledkov ďalšieho prieskumu vychádzalo, že až 45 percent respondentov akceptovalo negatívne vyhlásenia politikov na adresu Rómov. Ak teda politici vedia, že ich rasistické výroky budú prijímané, či dokonca povzbudzované, nie je dôvod, prečo by sa ich mali strániť.  Rómovia sú často označovaní za tých...

...zobraziť celý obsah