28. marca 2023

• O rasizme

V tejto časti nájdete video komentáre ( VLOG-y ) a textové komentáre o diskriminácii a rasizme.

Príspevky autorov (Vlog, komentár) sa vždy odvolávajú na konkrétny FILM. Ten nájdete v súvisiacich článkoch na konci každého komentára.
Poznámka: Film, komentár a VLOG tvoria jeden celok, ktorý má svoje indexové označenie (napríklad V01).

Ábel Ravasz

Ábel Ravasz (1986) je sociológ a politik žijúci na Slovensku. Študoval sociológiu, politológiu a ekonómiu na ELTE Budapest, BCE Budapest a Columbia University v New York City. Je zakladajúcim prezidentom Inštitútu Mateja Bela v Bratislave. Medzi 2016-2020 pracoval ako splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity. Ako výskumník sa zameriava na menšinové politiky, sociálnu integráciu a sociálnu štatistiku.

Sledujete náš projekt sociálnych sieťach?