• v16

V16 VLOG: Čo je pre krajinu dôležitejšie?

14. marca sa na Slovensku každoročne konajú podujatia pri príležitosti osláv vzniku Slovenského štátu. Ten bol vyhlásený v roku 1939, pár mesiacov pred vypuknutím 2. svetovej vojny. Podujatie v roku 2015 organizovala krajne pravicová organizácia Slovenská pospolitosť, pričom investovala mnoho energie, aby podujatie bolo početné, estetické a dostatočne vnímané verejnosťou. Aj preto na záberoch vidíme množstvo vlajok, dôsledne sformovaný sprievod a skandovanie pripravených hesiel. Oslava vzniku...

...zobraziť celý obsah

V16 VLOG: Nacizmus a Slovenský štát

Nacizmus, presnejšie národný či nacionálny socializmus, predstavuje najradikálnejší variant fašizmu. Ten sa rozvinul do podoby politických hnutí a strán po prvej svetovej vojne. Tvorili ich zväčša vojnoví veteráni, ktorí mali po demobilizácii problém začleniť sa do krízami zmietanej civilnej spoločnosti. Utiekali sa preto k pocitom vojnového kamarátstva, často jedinému svetlému momentu inak otrasných zážitkov. Vojenského ducha, ale aj hierarchiu, chceli rozvíjať aj v mierových podmienkach...

...zobraziť celý obsah

V16 VLOG: Partnerstvá zahraničných extrémistických strán

Správanie a verejné vystupovanie dnešných pravicových extrémistov je v mnohých smeroch rovnaké alebo minimálne veľmi podobné tomu, ktorým sa vyznačovali ich historickí predchodcovia z radov fašistov. Aj preto sú dnešní pravicoví extrémisti označovaní ako neofašisti, teda noví fašisti. Napriek mnohým podobnostiam však existuje aj niekoľko zásadných rozdielov medzi tým, čo nám o fašizme povedia učebnice dejepisu či rôzne dokumentárne filmy a medzi tým, ako sa prezentuje...

...zobraziť celý obsah

V16 VLOG: Ulica Dr. Jozefa Tisu

Obec Varín je jedinou obcou na Slovensku, ktorá má  ulicu pomenovanú po vojnovom zločincovi Dr. Jozefovi Tisovi. Na úplnom začiatku mojej iniciatívy “Premenovať ulicu Dr. Jozefa Tisu” boli hodiny študovania rôznych materiálov o Tisovi a o vojnovom Slovenskom štáte. Po preštudovaní dokumentov som písomne požiadala o odborné stanoviská štátne inštitúcie Historický ústav Slovenskej akadémie vied a Ústav pamäti národa. Tieto inštitúcie mi vypracovali odborné stanoviská o Tisovi a prvom...

...zobraziť celý obsah