Miroslav Brož

Miroslav Brož sa od detstva pohybuje v prostredí marginalizovaných rómskych komunít. Vyštudoval odbor sociálnej politiky a sociálnej práce, následne pracoval ako sociálny pracovník. Je jedným zo zakladateľov združenia Konexe, ktoré poskytuje podporu rómskym komunitám v čase krízy. Je členom boardu Európskeho antirasistického hnutia (Egam) a vytrvalým kritikom koncepcie integračnej politiky v Českej republike.

Sledujete náš projekt sociálnych sieťach?