• v60

V60 FILM: Následky klimatických zmien na južnej Morave

Následky globálnych klimatických zmien pociťujú aj vyspelé európske krajiny v miernom klimatickom pásme. Južnú Moravu v blízkosti slovenských hraníc zasiahlo ničivé tornádo, ktoré zanechalo za sebou 6 obetí na životoch, desiatky zranených a nepredstaviteľné škody na majetku obyvateľov v regióne Břeclavska a Hodonínska. Tornádo so silou F4 zasiahlo približne 1200 domov v páse 26 kilometrov (šírky 700 metrov).

Dĺžka videa: 5 min.Miesto: Hodonínsko, BřeclavskoDátum: 24. júna 2021

...zobraziť celý obsah

V60 VLOG: Fosílne zdroje v čase vojny

„Fosílne zdroje sú hrozbou nielen pre ničivý vplyv na stav planéty, ale sú aj nástrojom geopolitických bojov, ktoré prinášajú smrť a utrpenie.“ V roku 2022 vyvinula Európska únia enormné úsilie, aby zmenila zdroj svojich dodávok plynu a ropy a vytvorila podmienky, ktoré by umožnili zmeniť využívanie energií a zároveň zaistili energetickú bezpečnosť. Tento extrémne silný tlak vyvíjaný na zmeny v energetike spôsobila vojna na Ukrajine a vysoká závislosť Európy na ruských palivách. Rovnaký...

...zobraziť celý obsah

V60: Klimatická kríza a rasizmus

„Klimatický rasizmus je zakotvený v samotnom fungovaní klimatických zmien. Z historického hľadiska je dokázané, že najviac emisií skleníkových plynov vypustili bohatšie štáty globálneho severu, a to najmä vďaka spaľovaniu uhlia, ropy a plynu. Za dve tretiny všetkých vypustených emisií od začiatku priemyselnej revolúcie môže podľa štúdií len deväťdesiat firiem, z nich väčšina sídli na globálnom severe.“ Slávnej Parížskej konferencii, na ktorej zástupcovia štátov podpísali jednu z prvých dohôd o...

...zobraziť celý obsah

V60: Klimatická kríza ako sociálny problém

Klimatickú krízu, ktorá je spôsobená vypúšťaním emisií skleníkových plynov spaľovaním fosílnych palív, máme často vo zvyku vnímať len ako environmentálny problém, ktorý nemá celospoločenské presahy. Je to pre nás otázka sucha, záplav, lesných požiarov, tropických cyklónov a ďalších extrémov počasia, ktoré bežne spájame so svetom prírody. V nasledujúcej úvahe by som však rád načrtol perspektívu, ktorá stavia problém klimatickej krízy do širších spoločenských súvislostí. Problémy spojené so...

...zobraziť celý obsah

V60: Pod nánosmi toxického bahna

„Som presvedčený, že spoločným menovateľom nášho rozporuplného bytia je súboj so sebou samým. Ľudský egoizmus, ktorý nám rokmi pomáhal prežiť, je zároveň našou Achillovou pätou.” Extrémne javy úzko spojené so zmenami klímy, ako sú záplavy, dlhodobé suchá či vlny horúčav, sú oveľa intenzívnejšie, než mnohé pôvodné predpoklady naznačovali. Klimatické zmeny sa týkajú nás všetkých, no niektoré časti sveta sú svojou geografickou polohou predurčené byť postihnuté viac než iné. Očakáva sa, že v...

...zobraziť celý obsah