Ivana Farahani – Čonková

Ivana Farahani – Čonková, známa tiež ako Mariposa. Mix dvoch a viac kultúr, s čitateľným romsko-českým pôvodom. Vyštudovala predškolskú a mimoškolskú pedagogiku v Plzni a autorské herectvo na pražskom DAMU. Mala vždy sklony k sociálnemu divadlu a jeho duchovným rozmerom. To boli tiež podnety, ktoré ju priviedli na cestu ľudsko-právnej aktivistky so silným apelom na sebaurčenie Rómov v Čechách a v Európe. Pôsobila v sociálne vylúčených lokalitách ako i v Európskom parlamente. V súčasnosti je aktívna vo vedení lesnej škôlky, podporuje ženy a deti utečencov. Má jednu dcéru. Žije a býva v štýle „off grid““. Mariposa želá kľud a mier Vám i celému svetu.

Sledujete náš projekt sociálnych sieťach?