Tag - v41

Oto Hudec

Oto Hudec je slovenský multimediálny umelec, ktorý vytvoril a vystavil svoje nedávne práce na Slovensku, v Rakúsku, Južnej Kórei, Cabo Verde, Portugalsku a USA. Tvorí videá, nástenné maľby, animácie, sochy a diela pre verejné priestranstvá o imigrácii, utečencoch, klimatickej kríze a dopadoch globalizácie na životné prostredie. Jeho projekty často zahŕňajú utopickú perspektívu ako spôsob, ako porozumieť produkcii potravín, energií, sleduje premeny priemyselnej krajiny alebo úbytok včiel. Pri témach klimatickej zmeny, ekológie a udržateľnosti, sa namiesto hľadania nových vedeckých riešení zameriava skôr na to, ako to dosiahli kočovní a domorodí obyvatelia. Často spolupracuje na projektoch s deťmi a mládežou zo znevýhodnených komunít. Od roku 2013 pracuje na participatívnom projekte s rómskymi deťmi na Slovensku - Projekt Karavan spolu s výtvarníčkou Danielou Krajčovou. Je finalistom ceny Oskara Čepana pre mladých umelcov v roku 2012 na Slovensku. Je členom iniciatívy Nestrácajme čas.

Sledujete náš projekt sociálnych sieťach?