Iniciatíva Nebudeme ticho

Iniciatíva Nebudeme ticho! sa od roku 2018 venuje reprodukčnej spravodlivosti a spája ju s ďalšími feministickými bojmi. Členky iniciatívy organizujú pochody, diskusie, priame akcie, pripravujú anal‎ýzy a týmto spôsobom medzi ľudí i do médií prinášajú témy tý‎kajúce sa sexuálnych a reprodukčn‎ých práv a zdravia a reprodukčnej spravodlivosti. Spája ich feministické vnímanie sveta a z neho vychádzajúce odhodlanie prispievať k takej predstave spoločnosti bez tried, ktorej súčasťou budú rodová, rasová, spoločenská a ekologická spravodlivosť a dodržiavanie ľudských práv vrátane sexuálnych a reprodukčných práv.

Sledujete náš projekt sociálnych sieťach?