Peter Halama

Peter Halama je psychológ. Venuje sa najmä osobnostným a kognitívnym faktorom optimálneho psychologického fungovania, v súčasnosti vedie projekt psychologických súvislostiach nepodložených informácií a presvedčení súvisiacich s pandémiou COVID-19. Pôsobí ako vedúci Ústavu experimentálnej psychológie Centra spoločenských a psychologických vied SAV a prednáša na Katedre psychológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity. Je členom viacerých vedeckých kolégií a komisií doma aj v zahraničí. Je zapojený do domácich aj medzinárodných vedeckých projektov a výskumných sietí. Je autorom a editorom viacerých knižných publikácií a desiatok vedeckých štúdií.

Sledujete náš projekt sociálnych sieťach?