Imrich Vašečka

Narodil sa v roku 1947 vo Vysokých Tatrách, kde žil až do svojich 18 rokov v rodine lekára v Tatranskej Polianke. V roku 1971 ukončil štúdium sociológie na Jagiellonskej univerzite v Krakove. Do roku 1989 pracoval v rafinérii Slovnaft. V polovici roku 1989 podpísal spolu s niektorými slovenskými sociológmi otvorený list vtedajšiemu prezidentovi ČSSR G. Husákovi za prepustenie politických väzňov tzv. bratislavskej päťky. Bol aktívnym účastníkom novembrových udalostí 1989. Do konca roku 1992 krátko prednášal na Filozofickej fakulte UK v Bratislave a bol riaditeľom Výskumného ústavu kultúry. Bol spoluzakladateľom Občianskeho inštitútu a jeho premeny v Stálu konferenciu Občianskeho inštitútu, Federácie inštitútov strednej a stredovýchodnej Európy, spoluzakladateľom Únie miest Slovenska. Od roku 1993 do roku 2020 prednášal na Masarykovej univerzite v Brne, na Fakulte sociálních studií. V súčasnosti spolupracuje s Bratislava Policy Institute.

Sledujete náš projekt sociálnych sieťach?