28. marca 2023

Viera Hincová

Sociálna inovátorka, psychologička, lektorka a mama dospelej transrodovej dcéry. Venuje sa inklúzii a rôznorodosti z pohľadu ľudských práv a psychologickej dynamiky privilégií a predsudkov. Je autorka podcastov Deti bez návodu a zakladateľka portálu Bez návodu, ktorý prináša destigmatizujúci pohľad na autizmus a Aspergerov syndróm. Angažuje sa za práva transrodových ľudí a ľudí čeliacich viacnásobnej diskriminácii.

Sledujete náš projekt sociálnych sieťach?