30. januára 2023

Slovensko zažilo tento rok svoj prvý teroristický útok. Keďže útočníkom na Zámockej ulici v Bratislave bol sympatizant neonacizmu, tým politickým spektrom, ktorému možno pripísať tento čin, je extrémna pravica. Tá sa často vyznačuje islamofóbiou, čiže strachom pred islamom a z neho vychádzajúcou nenávisť a vníma islam a jeho vyznávačov ako rôzne typy hrozieb, vrátane tej bezpečnostnej. V tejto súvislosti považuje extrémna pravica islam, okrem iného, za rozpínajúce sa a násilné náboženstvo, ktoré je zdrojom terorizmu. Islamistický terorizmus samozrejme existuje, lenže znak rovnosti, ktorý sa snaží extrémna pravica nakresliť medzi islam a terorizmus je falošná Aktuálne je to práve extrémna pravica, ktorá predstavuje hlavný zdroj teroristickej hrozby. Dokazuje to nielen spomínaný útok v Bratislave, ale napríklad aj situácia v Spojených štátoch amerických, kde má podľa štatistík extrémna pravica na svedomí najviac obetí teroristických činov za uplynulých 20 rokov.[1]

Motivácia niektorých predstaviteľov extrémnej pravice páchať násilie či v krajných prípadoch aj teroristické činy vychádza pritom z ich nenávistnej ideológie, ktorá je namierená voči rôznym skupinám obyvateľstva. Okrem nepriateľského postoja k rôznym národnostným, náboženským či etnickým menšinám, o ktorom som písal v jednom z predošlých textov a príkladom ktorého je spomínaná islamofóbia, je typickým znakom extrémnej pravice aj homofóbia (strach vyúsťujúci často do nenávisti voči sexuálnym menšinám). Dôkazom šírenia tejto politiky strachu je aj skutočnosť, že obeťami spomínaného teroristického činu sa stali práve dvaja ľudia z LGBTQI menšiny.

Jej predstaviteľov*ky a podporovateľov*ky extrémna pravica pravidelne obviňuje, že sú akousi „homolobby“, ktorá šíriaci „LGBT propagandu“ prostredníctvom takzvanej „gender (resp. rodovej) ideológie“. Kým dnes neexistuje žiadny seriózny odborník či odborníčka na ideológie, ktorý*á by súhlasil s tvrdením, že existuje „gender ideológia“, v prípade extrémnej pravice sa táto odborná obec naopak zhoduje, že ide o skutočnú ideológiu, ktorej jadro tvorí okrem xenofóbneho ultranacionalizmu aj autoritárstvo/vyznávanie autoritárstva/autoritárske tendencie. Táto ideológia vníma rôzne témy, vrátane problematiky sexuálnych menšín, predovšetkým ako otázky „práva a poriadku“, a tým je potrebné buď predchádzať prostredníctvom „tradičnej morálky“ alebo riešiť tvrdým represívnym prístupom.

Sexuálne menšiny sú tak extrémnou pravicou vnímané ako niečo deviantné, zvrátené a zvrhlé, čo má údajne ohrozovať takzvanú tradičnú rodinu, založenú na heterosexuálnom zväzku muža a ženy. Mnohokrát pritom ignorujú sociálne a sociálno-patologické javy, ktoré predstavujú objektívne ohrozenie rodín, ako chudoba, alkoholizmus či domáce násilie. Tento postoj považujúci heterosexualitu za niečo prirodzené a homosexualitu naopak za niečo neprirodzené (odborne sa nazýva heteronormativita) ignoruje vedecké poznatky a fakty o tom, že homosexualita je vrodená a že aj v prírode existujú homosexuálne vzťahy medzi rôznymi živočíšnymi druhmi.

Na záver tak možno konštatovať, že je zavádzajúce hovoriť o akejsi „gender ideológii“, ako to robí extrémna pravica či predstavitelia niektorých cirkví či náboženských organizácií. Prijímanie ako aj odmietanie ľudí s odlišnou vzťahovou orientáciou, resp. podpora alebo nesúhlasný postoj k otázke práv sexuálnych menšín, sú totiž ideologicky ovplyvnené.

Postoj človeka k týmto témam záleží na tom, či má hodnotovo bližšie k takým ideológiám a postojom, ktoré sú otvorené vedeckým poznatkom a odborným názorom ako aj k tolerancii a akceptácii iného, alebo naopak k takým, pre ktoré je typické šírenie predsudkov, poloprávd, neprávd, strachu a nenávisti.

Otázky:

1. Autor textu tvrdí, že rovnica islam = terorizmus je falošná. Prečo? Prečo sa podľa teba v spoločnosti islam tak často spája s terorizmom?

2. Akými znakmi sa vyznačuje extrémna pravica? Predstavujú ju len „náckovia“ s vyholenými lebkami a ťažkými topánkami?

3. Stretli ste sa už s výrazom „gender ideológia“? Kto a v akej súvislosti používa toto spojenie?


[1] https://www.theguardian.com/us-news/2021/sep/08/post-911-domestic-terror

Tomáš Nociar

PhDr. Tomáš Nociar, PhD - absolvoval magisterské štúdium politológie na Trnavskej univerzite v Trnave a doktorát získal na Katedre politológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde prednáša kurz o pravicovom extrémizme a radikalizme. Vo svojom výskume sa zaoberá ideológiou krajnej pravice a populizmu.

Archív autora